Presse

  • 9. maj 2016

Den grønne udvikling skal spire

Foråret gør naturen grøn, når det hele spirer og gror. InnoBYG følger trop og lancerer nu for tredje gang et spireprojektudbud, som skal hjælpe byggebranchen med den grønne omstilling.

Det er et nyt udbud af de såkaldte spireprojekter, som InnoBYG netop har offentliggjort. Spireprojekter er små opstartsprojekter, hvor virksomheder, sammen med en InnoBYG partner, kan søge om hjælp til en særlig udfordring under overskriften ”Bæredygtigt byggeri”. Det er tredje gang InnoBYG åbner for spireprojektansøgninger og interessen for at ansøge har været støt stigende. Netværksleder Kasper Lynge Jensen forventer endnu flere ansøgninger i denne runde.

”Vi ser frem til at få nogle gode ansøgninger fra branchen. Og også til at starte nye spændende – og ikke mindst varierede – projekter op efter sommerferien. Vi regner med at få flere ansøgninger end tidligere – der har været støt stigende interesse siden første udbud”, siger Kasper Lynge Jensen.

Plads til både æbler, pærer og bananer
Temaet for spireprojekter er den helt brede overskrift – bæredygtighed i byggeriet. Derfor modtager InnoBYG også meget varierede projektansøgninger, men det giver god mening ifølge netværkslederen.

”InnoBYGs målgruppe er den samlede byggebranche og derfor vil vi også gerne have meget forskellige ansøgninger – og det har vi da også tradition for at få. Vi har spireprojekter om alt fra LCA vejledning til fleretagers træhuse og fra brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer til naturligt dreven radonsikring og mikroprojektering”, siger Kasper Lynge Jensen.

Fordi spireprojekterne udbydes årligt, er det ofte højaktuelle problemstillinger som projekterne tager op. Det har helt konkret vist sig både i projektet om fleretagers træhuse og LCA branchevejledningen.

”Der har været rigtig stor interesse for at deltage i projektet om fleretagers træhuse. Og vi ser et stort potentiale i at igangsætte flere aktiviteter inden for det emne. Det samme gælder for LCA branchevejledningen. Der har været virkelig god tilslutning fra branchen og jeg synes det viser, at vi rammer helt rigtigt med den her pulje af midler til mindre projekter og i forhold til at anskue bæredygtighed fra forskellige vinkler”, slutter Kasper Lynge Jensen.

Fælles for alle projekterne er, at de indeholder flere bæredygtige elementer – og som ansøger skal man redegøre for både miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighedsaspekter.

Fakta om ansøgningsprocessen
En virksomhed skal være medlem af InnoBYG for at ansøge om et spireprojekt og ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg, som består af følgende repræsentanter fra InnoBYGs styregruppe - Håndværksrådet, BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, VELUX og Gate21. InnoBYG finansieres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Læs mere her, hvor du også finder ansøgningsskema og vejledning. (http://www.innobyg.dk/innobyg-spireprojekter.aspx)

Vil du videre mere? Kontakt:
Kasper Lynge Jensen, netværksleder i InnoBYG, kalj@teknologisk.dk, 72 20 16 64