Presse

  • 11. april 2016

Det skal være enklere at udnytte byggeaffald som cirkulær ressource

InnoBYG projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet” lancerer nu to nye publikationer om muligheder og barrierer for øget ressourceudnyttelse i byggeriet. Publikationerne bliver præsenteret på et seminar på Teknologisk Institut den 18. april, hvor emnet ”design for disassembly” er på programmet. 

Bygge- og anlægsaffald står for omtrent 30 % af det producerede affald i Danmark. Gennem de senere år har der været et stigende nationalt fokus på at øge genbrug og genanvendelse af materialeressourcer i byggeriet – der er penge at spare og det gavner miljøet. Hvis det skal lykkes, er der behov for at samle og formidle viden til byggeriets parter samt at udvikle redskaber, som kan bidrage til, at der opnås en bedre ressourceudnyttelse. Derfor har projektpartnerne Teknologisk Institut og CINARK udarbejdet et materialeatlas og et idekatalog til byggebranchen. De to publikationer søger at skabe løsningsforslag og redskaber for branchen, som kan bidrage til, at brugen af materialeressourcerne i byggeriet bliver optimeret. 

”Vores projekt og de nye publikationer skal bidrage til diskussionen om anvendelsen af materialeressourcer ved at afdække, hvilke barrierer og muligheder, der er inden for byggeriet i forhold til udviklingen, og skabe en dialog på tværs af branchen, siger projektleder Anke Oberender fra Teknologisk Institut. 

Projektpartnerne har de sidste måneder arbejdet hårdt på udviklingen af idekataloget over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og materialeatlasset over byggematerialers genbrug- og genanvendelsespotentialer. Publikationerne udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden. 

Potentiale for bedre ressourceudnyttelse
En meget stor andel af bygge- og anlægsaffald genanvendes i dag, fx ved at nedknuse affaldet og benytte det som erstatning for vejfyld. I flere år har genanvendelsen været præget af problemer med miljøfarlige stoffer. Hvis disse stoffer ikke kan identificeres og udsorteres effektivt, bliver anvendelsesmulighederne af affaldsmaterialerne begrænset. Samtidig kan det medføre mistillid til renheden af de genanvendte materialer. 

”Selvom det er mere end 80 % af bygge- og anlægsaffaldet som bliver genanvendt, er der kun få eksempler på andre måder at genbruge og genanvende materialeressourcerne på i Danmark, end som vejfyld. Regeringen har i deres ressourcestrategi fokus på cirkulære materialestrømme og der er stort potentiale for at udnytte ressourcerne endnu bedre og at sikre deres indlejrede værdi - både den økonomiske, tekniske, ressourcemæssige og kulturelle værdi”, forklarer Anke Oberender og uddyber. 

Den danske byggebranche har i de seneste år arbejdet meget med ressourceeffektivitet og bæredygtighed. Men der er behov for nytænkning, afprøvning af nye løsninger og arbejdsgange, der kan sikre recirkuleringen af materialerne og dermed være et vigtigt skridt i retningen mod en cirkulær ressourceøkonomi og vi håber, at vores publikationer kan bidrage til både debat og løsninger”, slutter Anke Oberender. 

Fakta

Idekataloget over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet er primært udviklet af CINARK i tæt samarbejde med arkitektrådgiverne Lendager Group og Tegnestuen Vandkunsten. Idekataloget skal skabe inspiration til, hvordan man kan arbejde med udviklingen af strategier for øget genanvendelse af materialer inden for byggeriet. Gennem konkrete eksempler på projekter/strategier og interviews med aktører fra byggeriet søger kataloget at diskutere og kortlægge de muligheder og barrier, der er inden for feltet i dag. 

Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer er primært udviklet af Teknologisk Institut i samarbejde med relevante erhvervspartere. Atlasset er udformet som en oversigt over de miljømæssige muligheder og barrierer knyttet til en bred vifte af byggematerialer. Det vil kunne fungere som et opslagsværk, hvor man hurtigt og nemt vil kunne finde oplysninger om, hvilke miljømæssige problemer, der knytter sig til et specifikt byggemateriale fra en given periode. Derved kan atlasset fungere som en del af de indledende undersøgelser i udviklingen af nye designstrategier for genbrug og genanvendelse af byggematerialer. 

Både idékataloget og materieleatlas vil blive præsenteret i forbindelse med et seminar om design for disassembly, som projektgruppen afholder den 18. april. Mere information om arrangementet samt om tilmelding findes her: http://www.teknologisk.dk/36939  

For yderligere information kontakt:

Teknologisk Institut: Projektleder Anke Oberender, e-mail aob@teknologisk.dk, telefon 72 20 31 79.
CINARK: Ulrik Stylsvig Madsen, e-mail: ulrik.madsen@kadk.dk