Presse

  • 17. november 2017

Fremtidens levebrød – i byggeriet og på tværs af brancher

Hvordan ser fremtidens byggebranche ud? Er robotter fast inventar på byggepladsen? Og hvad kan vi allerede nu? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som InnoBYG, i samarbejde med en række andre klynger og netværk, stiller, når dørene åbnes til FutureWeek 2017. 

Uge 48 er dedikeret til fremtiden. En række af Danmarks mest ambitiøse klynger og netværk inviterer inden for til en spændende række af events, med fokus på emner som den digitale byggeplads, fremtidens hospitaler, droner, vækst i rumerhvervet, kunstig intelligens, robotteknologi og meget mere. Arrangementerne er spredt ud over hele Danmark og der er også relevante aktiviteter for den danske byggebranche, når InnoBYG, i samarbejde med bl.a. RoboCluster og Innovationsnetværk Femern Bælt, inviterer inden for til byggerelevante events. 

Minister bakker op – tag del i udviklingen
At fremtidens Danmark har stor betydning, ikke mindst på Christiansborg, er åbenlyst. Derfor støtter Uddannelses- og Forskningsministeriet også op om FutureWeek, for som Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind udtaler i video om FutureWeek: "Den udvikling vi ser for os, med kæmpe teknologiske omstillinger, den indeholder gode muligheder for små og mellemstore virksomheder. Det handler selvfølgelig om, at de griber dem". Han understreger desuden, at man risikerer at overlade udviklingen til andre, hvis man ikke selv tager del i den. 

For netværksleder i InnoBYG, Grith Bech-Nielsen lyder opfordringen lige sådan. 

"Byggeriet består af rigtig mange små- og mellemstore virksomheder. Hvis de vil være aktuelle på markedet i fremtidens byggebranche, så kræver det, at de involverer sig i udviklingen. Det er noget af det vi arbejder for i InnoBYG og derfor har vi også valgt at være en aktiv del af FutureWeek og netop arrangere events for byggebranchen", siger Grith Bech-Nielsen. 

Robotter og digitalisering i byggeriet
InnoBYG er bl.a. medarrangør af et event om nye perspektiver på innovation og forretningsudvikling i robot- og automationsindustrien med byggeriet som case. 

"Byggebranchen er med som case og opfordringen lyder på at deltage og få input til, hvordan man som virksomhed selv kan få indflydelse. De nye teknologier stiller nye krav til innovation i industrien, fordi indsigten i praktikernes adfærd og tanker, arbejdsgange og samarbejdsmønstre i stigende grad vil afgøre om en løsning fungerer eller ej. Hvis byggebranchen for alvor skal have glæde af automatisering og teknologi, så er det altså afgørende, at branchen selv bidrager aktivt til udviklingen", udtaler Grith Bech-Nielsen. 

Også et event om den digitale byggeplads i samarbejde med bl.a. Innovationsnetværk Femern Bælt, Dansk Byggeri og BASIT bliver afholdt i FutureWeek. 

"Her er der fokus på digitale værktøjer i bygge- og anlægsbranchen – for hvordan kan digitale løsninger gøre en forskel, hvordan vælger man de rigtige værktøjer, og hvilke forventninger har bygherre og samarbejdspartnere til din virksomheds digitale evner? Nøgleordene her bliver den digitale byggeplads og den digitale byggeproces – kom og få inspiration fra de gode cases, så din virksomhed kan udvide sine digitale kompetencer", lyder opfordringen fra Grith Bech-Nielsen. 

Fakta om klynger og netværk
Når virksomheder deltager i klynger og innovationsnetværks aktiviteter, understøtter det virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Blandt de virksomheder, der har deltaget i netværksaktiviteter, har:

  • 56% af virksomhederne fået ny, relevant viden, fx om markeds- eller teknologiske trends.
  • 55% af virksomhederne skabt eller forventer at skabe innovation i form af nye produkter, services eller processer på baggrund af deltagelsen i klyngeaktiviteterne.
  • 40% af virksomhederne fået styrket deres kompetencer inden for markeds-, proces eller produktudvikling. 

Fakta om FutureWeek
33 klynger og innovationsnetværk bakker op om Future Week Denmark med i alt 39 events i kalenderen. 

Læs mere på www.futureweek.dk

Se video med Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind: https://youtu.be/XqacnjeF3ts 

Vil du vide mere? Kontakt:
Netværksleder Grith Bech-Nielsen, gbe@teknologisk.dk, 72202487