Presse

  • 7. oktober 2016

Klimaændringer sætter ny dagsorden

Kraftige storme og voldsomme regnskyl er blot nogle af de vejrmæssige ændringer, vi i stigende grad oplever i Danmark. Klimaforandringerne påvirker især vores byområder, som er særligt sårbare over for temperaturændringer, vind og nedbør. Det er derfor essentielt, at vi udvikler løsninger, som kan hjælpe med at klimasikre vores byer.

Klimatilpasning i byggeriet er et område, som har stort fokus ikke bare i Danmark, men globalt. Udviklingen i klimaet de sidste 100 år viser, at klimaet forandres og, at der er ændringer i klimamønstrene, som bl.a. ses i varmere temperaturer, ændringer i årstidsvariationerne og flere ekstreme vejrsituationer.

Thomas Juul Andersen fra Teknologisk Institut er projektleder på et InnoBYG projekt, som netop handler om klimatilpasning.

”Vores projekt er yderst relevant i en tid, hvor forhold som varmere mikroklima og øget vandafstrømning i byerne bliver intensiveret og forstærket gennem klimaforandringer. Byerne har en stor bygningsmasse med høj kapacitet for lagring af varme, og områderne består primært af forseglede overflader som asfalt og fliser, der hverken har nedsivningskapacitet eller kølingseffekt”, forklarer Thomas Juul Andersen. Han understreger, at disse forhold gør byerne ekstra sårbare over for temperaturændringer, vind og nedbør og at forholdene kan have stor betydning for velfærden i byerne.

Fokus på byggeteknik og arkitektonisk robusthed
InnoBYG projektet har specifikt fokus på at udvide mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger, som har klimatilpasningseffekt, til byggeriet.”En del af vores projekt handler om at modne 2-3 idéer til løsninger til bygninger – både nyopførte og i forbindelse med renovering, som har klimatilpasningseffekt i forhold til fremtidens øgede regnvandsmængder. Vi har særligt fokus på byggetekniske udfordringer ved idéerne og ikke mindst, hvordan disse overvindes. En anden vigtig parameter er, at løsningerne skal være arkitektonisk robuste”, siger Thomas Juul Andersen.

Projektpartnerne vil indfri de specifikke mål gennem innovationsprocesser, bestående af innovationsforløb, workshops og prototypefremstilling. Derudover vil partnerne udarbejde planer og aftaler for videre innovationsforløb af idéerne, herunder anbefalinger til de særlige byggetekniske og konkrete arkitektoniske udfordringer som innovationsforløbene skal have fokus på.

Med i projektet er bl.a. Tredje Natur og Henning Larsen Architects samt videninstitutionerne Kunstakademiets Arkitektskole og Teknologisk Institut. Projektpartnerne er allerede godt i gang med arbejdet og det første innovationsforløb med virksomheden Tredje Natur er gennemført.

”Innovationsforløbet med Tredje Natur har ført frem til en række konkrete klimatilpasningsløsninger, som er udviklet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut. Arbejdet har også ført til en række ideer, som Tredje Natur har taget videre i forbindelse med at søge udviklingsmidler hos Innovationsfonden om videreudvikling med henblik på kommercialisering”, forklarer Thomas Juul Andersen.

Om projektet
Udviklingsprojektet Klimatilpasning i Byggeriet er et længerevarende projekt i Innovationsnetværket InnoBYG. Det er Forsknings- og Innovationsstyrelsen som medfinansierer projektet med i alt 1.000.000 kr. Projektdeltagerne medfinansierer ligeledes med 1.000.000 kr. i medgået tid i projektet. Teknologisk Institut er projektleder og Kunstakademiets Arkitektskole deltager også som videnpartner i projektet. Målgruppen er byggeriets aktører fra bygherrer, arkitekter over rådgivere til producenter og de udførende, som udtrykker interesse for træhusbyggeri. Men også offentlige myndigheder med ønske om at opføre et bæredygtigt alternativ til de fleretagers huse, der i dag opføres.