Pressemeddelelse

  • 21. juni 2018

Netværk som stærk samarbejdsplatform for Build 4.0

Deltagelse i netværk skaber nye samarbejdsrelationer og løfter generelt viden-  og teknologiniveauet inden for specifikke fagområder. Det konkluderer Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i undersøgelsen "Effekter af virksomhedernes deltagelse i klynger og innovationsnetværk". Derfor har InnoBYG for nylig startet en netværksgruppe om Build 4.0.

Siden begrebet Build 4.0 blev introduceret i 2017, har det vakt stor interesse i bygge- og anlægsbranchen. For nylig afholdt InnoBYG, Teknologisk Institut og BLOXHUB en konference med over 130 deltagere og nu har InnoBYG startet en netværksgruppe om emnet. 15 virksomheder og organisationer har allerede meldt sig ind i netværksgruppen, som ledes af Maria Felsgård-Hansen fra InnoBYG sekretariatet.

"Hvis man kigger på de specifikke tal fra undersøgelsen, så svarer 49 % af de adspurgte virksomheder, at de samarbejder med andre virksomheder fra de netværk de deltager i. Det er bestemt også vores ambition med Build 4.0 netværket. Og med den interesse vi oplever for Build 4.0, er det oplagt at facilitere og dermed understøtte det samarbejde vi ved – og ønsker – kan opstå", siger Maria Felsgård-Hansen.

Netværk løfter viden- og teknologiniveauet i virksomhederne
Ud over at mødes på tværs af både aktører og brancher, så er der fokus på ny viden i netværksgruppen.

"Netværksmedlemmerne har specifikt defineret, at vores møder skal opkvalificere dem vidensmæssigt. Man ønsker indsigt i, hvordan det lykkes med implementering af ny teknologi i praksis", forklarer Maria Felsgård-Hansen.

I analysen "Effekter af virksomhedernes deltagelse i klynger og innovationsnetværk", er der også spurgt ind tilt de kollektive effekter af klynger og netværk, som er til gavn for hele branchen eller det fagområde, som virksomhederne normalt opererer i. Her svarer hele 65 % af de adspurgte virksomheder, at klyngen eller netværket generelt løfter viden- og teknologiniveauet inden for branchen/fagområdet.

"Build 4.0 er stadig et relativt nyt begreb. Men der er brug for at vi løfter i flok, lader os inspirere af andre brancher, samarbejder med andre brancher og ikke mindst med hinanden. Hvis byggebranchen skal kigge ind i fremtiden, så er ny teknologi, nye processer og nye samarbejdsformer en del af det vi ser kommer til at ske", siger Maria Felsgård-Hansen og opfordrer alle, særligt SMV'erne, til at melde sig ind i netværksgruppen og deltage aktivt i den omstilling som er i gang.

Christina Melvang, Forretningschef i MiljøForum Fyn, er medlem af netværksgruppen, som tæller en god blanding af virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen, robotudviklere, videninstitutioner og organisationer. Hun ser god synergi i at mødes på tværs af fagligheder i netværksgruppen.

"Digitalisering i byggebranchen er et stort område med mange facetter. Build 4.0 netværket er derfor mødestedet, hvor vi kan få mere viden om teknologierne, men også få diskuteret nytteværdien af de nye teknologier op imod branchens udfordringer," siger Christina Melvang, Forretningschef i Miljøforum Fyn, som er vært for 2. netværksmøde i InnoBYGs Build 4.0 netværk.

Vil du vide mere? Kontakt:
Maria Felsgård-Hansen, mafe@teknologisk.dk, 7220 1326 eller InnoBYG sekretariatet på InnoBYG@teknologisk.dk, 7220 2989

Om netværksgruppen
Det er gratis at deltage og alle som interesserer sig for emnet er velkomne. Målgruppe er både byggebranchens aktører og fagpersoner som arbejder med fx teknologi, robotudvikling, data eller lign. Første møde er afholdt og 2. møde er den 3. juli 2018 i Odense. Derudover er der sat datoer for to møder i efteråret. Du kan læse mere om gruppen og melde dig ind her: https://www.innobyg.dk/blogs/netvaerksgrupper/build-40-netvaerksgruppe/om-build-40-netvaerksgruppe/