Presse

  • 21. juni 2017

Nyt projekt skal afhjælpe dokumentationsudfordringer

Manglende kendskab til krav og regler og en fejlagtig forventning om, at når bare et byggeprodukt er CE mærket, så er det også egnet til formålet, er en del af hverdagen i byggebranchen. Nyt projekt fra GI og InnoBYG vil sætte dokumentation på dagsorden og bygge bro mellem lovgivningens funktionskrav til bygningerne og ydeevnedeklarationerne for byggeprodukterne.

Det er kendt viden i bygge- og anlægsbranchen, at dokumentation af byggeprodukter er en udfordring. Et eksempel på den manglende klarhed omkring byggematerialers egnethed til den konkrete anvendelse er de såkaldte MgO-plader, der i adskillige år, i vid udstrækning, blev anvendt som vindspærre, på trods af at materialets fugttekniske egenskaber gør pladerne uegnede til den anvendelse.

For sektionsleder, Peder Fynholm fra Teknologisk Institut, er det af afgørende betydning for at sikre kvaliteten i vores bygninger, at der kommer styr på dokumentationen af byggevarerne.

"Det er en vanskelig og en til tider uoverkommelig opgave for de projekterende i de enkelte byggesager, at oversætte bygningsreglementets funktionsbaserede krav direkte til ydeevnekrav for byggeprodukter. Men en grundlæggende forudsætning for et sundt og bæredygtigt byggeri er, at der er styr på byggematerialernes egenskaber, så de rette materialer bruges de rette steder", forklarer Peder Fynholm, som er projektleder på det nystartede udviklingsprojekt.

Dokumentation og kompetencer skal følges ad
Peder Fynholm understreger, at dokumentation er helt essentielt både når det gælder renovering og nybyggeri. Det er ligeledes vigtigt, at byggeriets parter har den fornødne kompetence til – på grundlag af dokumentationen for byggematerialer – at bedømme hvilke byggematerialer der vil være egnede i en given kontekst.

Og så er det vigtigt at huske, hvilket produkt man har med at gøre.

"Grundlæggende kan der skelnes mellem to slags byggematerialer. De ”kendte” byggematerialer, hvis egenskaber er dokumenteret via eksisterende standarder, og hvor der eksisterer et solidt erfaringsgrundlag i forhold til, hvor – og til hvilke formål – materialerne kan anvendes, og de ”nye” innovative byggematerialer, hvortil der endnu ikke eksisterer standarder og, hvor erfaringsgrundlaget i forhold til materialernes muligheder og begrænsninger er mangelfuldt", siger Peder Fynholm.

Han nævner desuden, at en anden udfordring er, at det ikke står klart blandt branchens aktører, hvad man må stille af krav ved dokumentation af byggematerialers egenskaber i forhold til Byggevareforordningen og konkurrencereglerne.

I det nye projekt, som er et InnoBYG spireprojekt, hvor GI også medfinansierer, er formålet først og fremmest at skabe klarhed om dokumentationen og samtidig understøtte de allerede igangsatte initiativer som fx Det stående byggepanel som Dansk Byggeri har igangsat og Trafik- Bygge og Boligstyrelsen kampagnen Kend din Byggevare.

Vil du vide mere? Kontakt:
Peder Fynholm, pfy@teknologisk.dk, 7220 2333