Presse

  • 22. maj 2017

Sølv til byggebranchens innovationsnetværk

En kontinuerlig indsats med at optimere driften af netværket samt udvikling af de tilbud InnoBYG har til byggeriets virksomheder, kaster nu sølvglans over byggebranchens innovationsnetværk, som fremover kan skrive sølvcertificering på visitkortet.

Det er EU's fælles klyngeinitiativ, ECEI, som står bag den certificeringsordning, som netop har udstedt et sølvcertifikat til InnoBYG. Certificeringen er byggebranchens garanti for, at InnoBYG er et professionelt drevet netværk, som udbyder relevante services, der matcher virksomhedernes efterspørgsel og behov og ikke mindst, at det er et netværk, som hele tiden arbejder på at forbedre sig.

InnoBYG har været byggebranchens innovationsnetværk siden 2010, og den overordnede vision er at skabe, samle og sætte ny viden om bæredygtighed i spil i byggeriet på tværs af branchens faggrupper og ved tæt inddragelse af byggebranchens mange aktører. InnoBYG faciliterer udviklingsprojekter i byggebranchen og afholder forskellige events, som sikrer, at den nyeste viden kommer ud til netværkets medlemmer. Netværket har sekretariat på Teknologisk Institut, men favner hele byggebranchen, da alle branchens aktørgrupper er repræsenteret i netværkets styregruppe, som også tæller alle relevante videninstitutioner. InnoBYG har hidtil været bronzecertificeret, men den nye sølvcertificering er med til at understrege, at netværket hele tiden arbejder på at udvikle og forbedre sig.

"InnoBYG har gjort sig fortjent til Silver Label fordi de arbejder dedikeret med at forbedre deres performance. De har vist, at de i løbet af de sidste par år har indført nye måder at arbejde på, der i høj grad sikrer værdi for de virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri", siger Britt Sandvad, ECEI Assessor i Cluster Excellence Denmark.

En del af noget større
Grith Bech-Nielsen er netværksleder i InnoBYG og stod i spidsen for at få certificeringen i hus. Og hun er glad for den nye anerkendelse.

"Det er en rigtig fin anerkendelse af det arbejde vi udfører i netværket og for byggebranchen. Samtidig har det været en god og lærerig proces for sekretariatet, da certificeringen kræver, at vi både beskriver og dokumenterer tre forbedringsområder i netværket og vi har fået rigtig god feedback fra Cluster Excellence Denmark, som også kommer med nogle vigtige anbefalinger til, hvordan vi også fremadrettet kan arbejde med at forbedre os", siger Grith Bech-Nielsen.

Også styregruppeformand i InnoBYG, Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, er tilfreds med, at InnoBYG er kommet på listen over sølvcertificerede netværk.

"Certificeringen er et redskab vi kan bruge – også i styregruppen – til at blive endnu skarpere på vores organisering, anvendelsen af vores ressourcer og vores strategi, så vi fortsat sikrer, at det vi gør giver den størst mulige værdi for virksomhederne i byggebranchen og derigennem for hele samfundet. Det er samtidig vigtigt, vi også synliggør den værdi vi skaber for virksomhederne og vores nye sølvcertificering er medlemmernes garanti for, at de samarbejder med et professionelt netværk", siger Michael H. Nielsen.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet som står bag bevillingen til InnoBYG og netop netværk og klynger er en væsentlig del af innovationssystemet i Danmark. I Ministeriets klyngestrategi for 2016-2018, beskriver Ministeriet bl.a., hvordan klynger og netværk spiller en vigtig rolle som driver for vækst og innovation både nationalt, regionalt og lokalt. Netværkene fungerer som samarbejdsmiljøer, hvor virksomheder får adgang til viden og samarbejde med videninstitutioner og andre virksomheder og offentlige organisationer.

I Klyngekataloget over Danmarks væsentligste klynger og netværk, er der listet 39 klynger og netværk, hvoraf 9 er guldklynger, 8 er sølvklynger og 22 er bronzeklynger.

Vil du vide mere? Kontakt:
Netværksleder Grith Bech-Nielsen, gbe@teknologisk.dk, 7220 2487

Du kan læse Klyngestrategien her og se Klyngekataloget her
Læs mere om ECEI's certificeringsordning her
Læs mere om InnoBYG