Presse

  • 16. marts 2017

Stærkt netværk skaber bæredygtig innovation til gavn for byggebranchen

Det kan være en udfordring at samle byggebranchens mange aktører om et fælles mål. Men siden 2010 har lige præcis dette været målet for byggebranchens Innovationsnetværk, InnoBYG, som har formået at sætte en række af branchens væsentligste spillere om ét bord og med en fælles målsætning – at fremme udvikling og innovation i energieffektivt og bæredygtigt byggeri på tværs af byggebranchen.

Det er syv år siden, Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, startede op med en bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og sekretariat på Teknologisk Institut. Siden, er det blevet til en lang række projekter med dertilhørende resultater med emner så forskellige som fleretagers-huse i træ, bæredygtig radonsikring, klimatilpasning, håndtering af byggeaffald samt totalværdi og indeklima.

Den overordnede dagsorden for InnoBYG er at udvikle bæredygtigt byggeri på tværs af branchens aktører og i samarbejde med de førende videninstitutioner inden for byggeri. Bag netværket står en stærk styregruppe, som repræsenterer den samlede branche og med Dansk Byggeri på formandsposten. Det er i denne gruppe beslutningen om nye projekter bliver truffet og her kursen for netværkets aktiviteter bliver udstukket.

Og aktiviteter er der mange af. I opdraget for netværket ligger ikke blot at udvikle branchen via innovative projekter, men også at samle byggeriets aktører på tværs i et solidt, fagligt netværk. Derfor afholder InnoBYG en række faglige arrangementer – og det sker ofte i samarbejde med andre initiativer i branchen. I spidsen for den daglige ledelse af netværket står Grith Bech-Nielsen, som til daglig er faglig leder i Bygninger og Miljø på Teknologisk Institut. Hun forklarer.

”En af InnoBYGs store styrker er vores brede netværk. Det gælder både i forhold til vores medlemmer, vores styregruppe og vores efterhånden mange samarbejdspartnere, som vi sætter stor pris på. Det giver synergi at løfte i flok og vi afholder ofte arrangementer i samarbejde med andre. Vi har netop afholdt en stor konference sammen med Partnerskabet for 3D printet byggeri, med over 150 deltagere. Vi samarbejder desuden med en række andre innovationsnetværk, deriblandt RoboCluster, som vi både har afholdt events med og gennemfører tværfaglige projekter med”.

Store spillere og spændende resultater
En anden af InnoBYGs styrker er at starte og gennemføre udviklingsprojekter. Med i netværkets partnerkreds er en række af landets førende videninstitutioner. Det betyder, at netværket har adgang til specialist- og ekspertviden og det er netop samspillet mellem den nyeste viden og virksomhedernes behov, som danner grundlag for de projekter netværket starter.

Også byggeriets brancheorganisationer er stærkt repræsenteret i InnoBYGs styregruppe. Formand for styregruppen er direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri. 

”Vi har skabt en lang række resultater i InnoBYG via de udviklingsprojekter vi har gennemført. Der er bl.a. udarbejdet en branchevejledning for energiberegninger, en bog om dilemmaer i bæredygtigt byggeri, et mobilsite til efterisolering af tagetager samt en række foldere og inspirationsbrochurer som branchen kan bruge til helt konkrete udfordringer. Og så har vi fokus på at koordinere aktiviteterne mellem branchens mange organisationer og videninstitutioner med henblik på at sikre bedst mulig udnyttelse af de midler, der stilles til rådighed for innovation og udvikling i byggeerhvervet. Dette er vigtigt, både i forhold til at rejse kapital til innovationsaktiviteter, men også for at sikre, at der ikke sker ukoordineret innovation og udvikling, som meget nemt kan opleves som ressourcespild”, fortæller Michael H. Nielsen.

Den store opbakning og engagementet fra branchen til netværkets aktiviteter, synliggøres lige nu med opstarten af nye projekter, som både er tværfaglige i forhold til brancher og en række virksomhedsnære udviklingsaktiviteter, som kaldes spireprojekter.

”I 2014 startede vi de første spireprojekter, som er kortere projekter af ca. et års varighed. Det giver os mulighed for at lave mere dynamiske projekter, som nemmere kan følge op på helt nye tendenser – vel at mærke i tæt samarbejde med virksomheder i branchen. Der sker hele tiden noget nyt i branchen, og med spireprojekterne har vi mulighed for at være på forkant med udviklingen og innovationen i branchen”, forklarer Michael H. Nielsen.

Om InnoBYG:
InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk med fokus på bæredygtigt byggeri. Som medlem af netværket får virksomheder mulighed for at deltage i udviklingsprojekter og også for at søge de såkaldte spireprojekter til at løse en konkret udfordring i en virksomhed. InnoBYG arrangerer desuden events for medlemmerne fx studieture, konferencer og gå-hjem-møder og netværket tilbyder også hjælp til at finde de rigtige samarbejdspartnere både virksomheder og videninstitutioner. InnoBYGs styregruppe består af Dansk Byggeri, Arkitektskolen i Aarhus, BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DBI, DANSKE ARK, DI Byg, DTU, Energistyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen, FRI, Gate 21, Håndværksrådet, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi/AAU, Tekniq, Teknologisk Institut, VIA University College og VELUX A/S.

Læs mere om InnoBYG på www.innobyg.dk. Det er gratis at være medlem af netværket som tæller knap 400 medlemmer. På Twitter har netværket godt 800 følgere og flere end 2000 følger InnoBYGs LinkedIn gruppe.