Presse

  • 7. juni 2016

Unikt samarbejde skal vise vejen til bygningers rolle i den grønne omstilling

Byggebranchen og energibranchen er gået sammen om at kortlægge bygningers rolle i den grønne omstilling. Arbejdet udføres i projektet ”Roadmap – Bygningers rolle i den grønne omstilling”, som er støttet af Energifonden og har sekretariat hos Innovationsnetværket InnoBYG.

Der er brug for aktiv handling, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal blive succesfuld. Og det er desuden nødvendigt, at byggebranchen og energibranchen sammen kortlægger, hvordan den grønne omstilling realiseres mest omkostningseffektivt. Derfor er repræsentanter fra begge brancher nu gået sammen om at udarbejde en såkaldt Roadmap, og den første workshop i projektet er netop afholdt.

På workshoppen arbejdede 40 inviterede deltagere med bred baggrund i både bygge- og energibranchen, med tre fokusområder. Workshoppen blev skudt i gang af Michael H. Nielsen direktør i Dansk Byggeri og Styregruppeformand i InnoBYG.

”Inputtet fra deltagerne på workshoppen er essentielt for det arbejde der ligger forud. Det er første gang både bygge- og energibranchen går sammen for at udstikke retningslinjer for den grønne omstilling - et Danmark fri af fossile energikilder i 2050. De retningslinjer kan myndighederne blandt andet bruge som inspiration for de kommende arbejder med fx indhold og pejlemærker i Bygningsreglementet. Når såvel byggeriet som energibranchen deltager aktivt i arbejdet med Roadmap for bygningers rolle i den grønne omstilling, bør der være udsigt til, at der kan udarbejdes bidrag, til energienergipolitikken ud fra en erkendelse af, at bygninger er et væsentligt element i realisering af målene for grøn omstilling”, siger Michael H. Nielsen.

Vedvarende energi, BR og EU-direktiver
De tre fokusområder for roadmappen, som deltagerne gik i dybden med på workshoppen var for det første at finde det rette miks mellem energibesparelser i bygninger og udbygning af energisystemet med vedvarende energi. Det andet fokusområde var at finde ud af, hvor bygningsreglementet med fordel kan strammes i de kommende år. Og det tredje område var at tage bestik af de direktiver fra EU, der betyder noget for bygninger og energiforsyning i forhold til den grønne omstilling.

Ud over at inddrage relevante spillere fra brancherne, så er også de relevante styrelser med i arbejdet. Der er desuden fokus på både nybyggeri og renovering. Det var Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Dansk Energi, som leverede baggrundsmaterialet for de tre tematiske diskussioner på workshoppen. Materialet bestod af en Samfunds- og privatøkonomisk analyse af energiforsyning og Bygningsreglement, Alternativer til energikrav i Bygningsreglement samt Energifaktorer og energirammer. På baggrund af det udarbejdede materiale kom diskussionerne godt rundt om emnerne og deltagerne kom med mange relevante og gode input til det videre arbejde.

Kasper Lynge Jensen, netværksleder i InnoBYG, som fungerer som sekretariat for projektet, ser frem til det videre arbejde med at forme Roadmappen.

”Der var mange interessante og komplekse problemstillinger, som blev tydelige på workshoppen. Nu handler det om at finde et fælles fodslag for indholdet i Roadmap-projektet. Det næste skridt er, at projektgruppen skal bearbejde alle de forskellige input fra workshoppen og herefter udarbejde et konkret oplæg til en Roadmap. Den 27. september 2016 mødes alle deltagerne så igen for at diskutere dette oplæg”, forklarer Kasper Lynge Jensen og understreger, at der senest i 1. kvartal af 2017 skal foreligge et færdigt produkt - der meget gerne skal vise vejen til bygningernes rolle i den grønne omstilling i Danmark.

Fakta: Projekt "Roadmap - bygningers rolle i den grønne omstilling" er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Statens Byggeforskningsinstitut, InnoBYG og Dansk Energi. Projektet er støttet af Energifonden.

Vil du vide mere?
Kontakt Netværksleder i InnoBYG, Kasper Lynge Jensen, kalj@teknologisk.dk, 72 20 16 64