Case

  • 18. juni 2018

Samarbejde om det cirkulære overblik

En cirkulær ressourceplan skal gøre op med de udfordringer, som særligt entreprenørerne og nedrivningsvirksomheder, støder på med genanvendelse af byggematerialer ved både nedrivning og renovering af bygninger.

Ansvaret for korrekt bortskaffelse af byggeaffald, ligger hos bygherre, men overblikket mangler, hvis vi fremadrettet skal sikre større og bedre genanvendelse af byggematerialer. Som en del af det tværfaglige projekt, CØ Hub, som 6 Innovationsnetværk, samarbejder om, gennemfører InnoBYG projektet "Den cirkulære ressourceplan". Projektet er ledet af entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S og med i projektet er også Tscherning A/S, Kunstakademiets Arkitektskole og Teknologisk Institut.

"I forbindelse med nedrivning og renovering er det bygherrens ansvar, at farligt affald bliver identificeret og anmeldt til kommunen. Men hvis vi skal sikre en større genanvendelse af byggematerialer og -komponenter er der brug for en ”cirkulær ressourceplan”. Den skal hjælpe entreprenøren med at få overblik over genbrugs- og genanvendelsespotentialer og samtidig virke som praktisk vejledning til nedrivningsfirmaet og synliggøre, hvordan nedrivningen kan ske af hensyn til både problematiske stoffer og genbrug/genanvendelse af materialer og komponenter. Og så er vores forventning også, at den vil kunne hjælpe arkitekter og rådgivere ved at fungere som et ’genbrugs-byggevarekatalog’ for materialer og bygningskomponenter ved genprojektering", forklarer projektleder, Anders Strange Sørensen fra Enemærke & Petersen A/S.

Vigtigt vidensamarbejde
Samarbejdet på tværs af videninstitutioner og virksomheder er et væsentligt aspekt i projektet.

"Det er en væsentlig og unik konstellation, når virksomheder og videninstitutioner samarbejder om et projekt som det her. Fra virksomhedernes side bidrager vi med praktisk viden fra "den virkelige verden", men videninstitutionerne bidrager med kompetencer og mindset, som vi har brug for, hvis vi skal have det fulde overblik over, hvad ressourceplanen skal indeholde", siger Anders Strange Sørensen.

Projektsamarbejdet blev startet op i 2017 og afsluttes i løbet af 2018, hvorefter ressourceplanen vil være tilgængelig for alle via InnoBYGs hjemmeside.