Anne Christine Steenkjær Hastrup

Anne Christine Steenkjær Hastrup

InnoBYG Sekretariatet og Teknologisk Institut Netværksgruppeleder og projektleder

Jeg hedder Anne Christine Steenkjær Hastrup. Mit fokus område er biobaserede materialer herunder biokompositter og ressource optimering gennem intelligent materiale udnyttelse. Jeg rådgiver virksomheder i forbindelse med udvikling af nye materialer, såvel som forbedring af eksisterende og substitution af komponenter med bæredygtige, biobaserede alternativer.  Jeg deltager ligeledes i offentlig finansierede forsknings- og udviklingsprojekter.

Produkterne jeg har arbejdet med spænder bredt over viften af byggeri elementer og tilhørende systemer: Nye materialer til anvendelse i biokompositter, udvikling og prøvning af biobaseret lim, brandhæmning, træbeskyttelse herunder analyse, prøvning og udvikling af nye produkter, forståelse af mekaniske behandling af plantefibre, herunder til anvendelse som isoleringsmaterialer. 

Til dagligt arbejder jeg som fagligleder i center for Træ og Miljø under Byggeri og Anlæg hos Teknologisk Institut, hvor jeg hjælper virksomheder med at omstille til mere miljømæssigt, bæredygtige produkter og skabe værdi af ikke-værdisatte ressourcer.

Kontakt:
Tlf: 7220 1602
Mail: acha@teknologisk.dk

Forfatter,Ledergruppe,Projektleder

Aktiviteter fra Anne Christine Steenkjær Hastrup

Afdækning af egenskaber af isoleringsmateriale gennem forceret ældning

  • 7. november 2017
Visionen for dette projekt er, at understøtte udviklingen af nye isoleringsmaterialer baseret på genanvendte fibre (eks. papir og tekstil) eller fibre baseret på restressourcer fra skov og landbrug (træ, halm, osv.). Gennem projektet søges udviklet egnede metoder til afdækning af isoleringsmaterialer langtidsegenskaber. Kort om projektetDet er stigende interesse i at udnytte biobaserede restressourcer i produktionen af byggematerialer herunder i…

Europæisk netværk med fokus på bæredygtigt byggeri

- Du er velkommen til at være med! ecoConstruct er et netværk etableret af Tretorget, Norge, ByggDialog, Sverige, ecoplus, Østrig,  Sustainable Infrastructrue Cluster, Polen og InnoBYG, Danmark. Kompetencerne hos disse institutioner komplementerer hinanden til samlet at give en bred platform med erfaring inden for udvikling, test og konstruktion af bæredygtigt byggeri. Kompetencerne omfatter: energi effektivisering, trækonstruktioner, tværfaglig…

Vellykket netværksaktivitet

Eco Construct afholdt en vellykket netværksevent, som Teknologisk Institut lagde hus og laboratorier til, i slutningen af 2016. Netværkseventet bestod af en workshop om fibre fra fornybare ressourcer, som et led i aktiviteterne for det nordiske netværk FiberTies (www.fiberties.dk). En række førende eksperter var inviterede og gjorde deltagerne klogere på emner inden for biobaserede fibre til kompositter og fremstilling af pulp. Anand Sanadi, Kø…