Martin Dam Wied

Martin Dam Wied

Gate 21

Martin Dam Wied er Programleder i Gate 21.

Kontaktinfo:
2750 3671
martin.dam.wied@gate21.dk

Styregruppe,Bedømmelsesudvalg