Mette Glavind

Mette Glavind

Divisionsdirektør Teknologisk Institut

Mette Glavind er direktør for divisionen Byggeri og anlæg på Teknologisk Institut.

Divisionen leverer specialistydelser til byggesektoren med særlige styrker inden for bæredygtigt byggeri og anlæg baseret på ekspertviden om byggematerialer, byggeteknik og udførelse. 

Kontaktinfo: 

E-mail: meg@teknologisk.dk

Tlf.: 72 20 22 20

Forfatter,Styregruppe,Partnerskab

Aktiviteter fra Mette Glavind

Bæredygtighed – udfordringer og muligheder

Med de kommende EU krav og nationale krav til bæredygtighed og stigende interesse for certificeringsordninger stilles byggeriets parter over for store udfordringer i de kommende år. Men fokus kan med fordel vendes til at være på muligheder i stedet for udfordringer.  Ved at være på forkant med forståelse, tolkning og ikke mindst implementering af bæredygtighed i byggeriet, kan bæredygtighedsbegrebet gøres konkret, operationelt og …

Nye krav eller forretningsmæssige muligheder?

Energieffektivt og bæredygtigt byggeri - nye krav eller forretningsmæssige muligheder? Meget inden for byggeriet handler om energieffektivitet, miljø og bæredygtighed. Det er oplagt, at energiforbruget i bygninger skal mindskes, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, to…

Kom igang med miljøvaredeklarationer

I nær fremtid skal producenter af byggevarer udarbejde miljøvaredeklarationer for deres produkter. Det kommer som krav i udbudsmaterialet og i lovgivningen. Derfor er det en god idé allerede nu at gå i gang med at udarbejde dine miljøvaredeklarationer.  EU kommissionen har netop godkendt Byggevareregulativet, som træder i kraft i 2013. Byggevareregulativet stiller krav om deklaration af bæredygtighed for den enkelte byggevare. …