Michael H. Nielsen, Styregruppeformand

Michael H. Nielsen

Styregruppeformand Dansk Byggeri

Michael H. Nielsen er direktør i Dansk Byggeri samt styregruppeformand i InnoBYG.

Kontakt Michael: mhn@danskbyggeri.dk

 

Forfatter,Styregruppe,Bedømmelsesudvalg

Aktiviteter fra Michael H. Nielsen

Vækst gennem videnspredning til virksomhederne

Byggebranchen er ikke på omgangshøjde med andre brancher, når det gælder innovation og udvikling. Vi må af hensyn til vækst og produktivitet - og global konkurrence - være meget bedre til at fremme innovation og udvikling og vise eksempler på, at vi magter at skabe en effektiv sammenhæng mellem forskning og udviklingen i byggeerhvervets virksomheder. Vi kan ikke længere undskylde os med, at de produkter, som byggebranchen frembringer, er …