Peder Fynholm

Peder Fynholm

InnoBYG Sekretariatet og Teknologisk Institut Netværksgruppeleder og projektleder

Jeg hedder Peder Fynholm og til daglig er jeg teamleder i Træ & Miljø på Teknologisk Institut.

Jeg er også faglig netværksleder af netværksgruppen om Fleretagers træhuse i Danmark. Læs mere om gruppen her

Kontakt mig:

E-mail: Pfy@teknologisk.dk

Tlf.: 72 20 23 33

Forfatter,Ledergruppe,Sekretariat,Projektleder

Aktiviteter fra Peder Fynholm

Samarbejde med østrigske virksomheder

Vi har stadig brug for SMV'er og andre, som kunne tænke sig at være med i et spændende projekt, hvor vi kigger ud over landets grænser og udveksler viden og idéer med vores østrigske samarbejdspartnere, Wood Cluster Tyrol og Green Building Cluster of Lower Austria. På Building Green 2012 kan du møde østrigerne, som kommer til Danmark for at møde danske virksomheder og forskere. Vil du høre mere om mulighederne er du velkommen t…

Netværk åbner døre i udlandet

Vores Innovation Express projekt, hvor vi har samarbejdet med 2 østrigske netværk, er afsluttet primo 2013. Vi sluttede af med en studietur til Østrig, og det er der kommet en spændende case ud af, hvor virksomheden BURNBLOCK® fortæller hvad de har fået ud af at deltage i både projektet og turen til Østrig. Vi lavede desuden fotoreportager og blogs fra turen og flere tweets fra vores besøg hos spændende østrigske virksomheder. Se blogs og fot…

Projekt om fleretagers træhuse skydes i gang - Giv dit input!

Det har været en sand fornøjelse at modtage de mange positive tilkendegivelser om deltagelse i InnoBYG spireprojektet: Fleretagers træhuse i Danmark - er det muligt, og hvad mangler? Vi har modtaget tilkendegivelse om at bidrage til projektet fra alle relevante led i værdikæden. På den baggrund er jeg sikker på, at vi får sat en positiv proces i gang ift. at få introduceret træhuse, der er højere end 4 etager i Danmark. Mål og aktivite…

Spørgeskemaundersøgelse vedr. brandsikring ved anvendelse af biobaserede materialer i byggeriet

Anvendelse af træ og andre biobaserede materialer i byggeriet opnår større og større udbredelse rundt omkring i verden. Flere byggerier skyder op og højere og mere komplekse projekter stiller krav til materialer og komponenters egenskaber, eksempelvis i forbindelse med brand. Under det europæiske initiativ for samarbejde inden for forskning og udvikling, COST (http://www.cost.eu/) arbejdes der under COST Action FP 1404 sammen omkring emner relat…

Nyt fra netværksmøde i Dome of Visons 3.0

InnoBYG spireprojektet om Fleretagers huse i træ afholdt tirsdag den 6. december 2016 netværksmøde i Dome of Visions i Aarhus, hvor knap 60 deltagere var med. Netværksmødet blev holdt i samarbejde med en række af leverandørerne til Dome of Visons 3.0. Formiddagens oplæg satte fokus på selve domebyggeriet, med oplæg fra både Kristoffer Tejlgaard, som er arkitekten bag Domen samt Markant, FLEXWOOD, METSÄ Wood og Nemt Fundament. Fokus var bl.a. på …

Notater fra projektet klar

Projektet er nu afsluttet og der er udarbejdet to notater. Vi har desuden valgt at videreføre netværksgruppen fra projektet under InnoBYG, da emnet stadig er yderst relevant og der er stor interesse for området. Du kan læse mere om Netværk for højhuse i træ her Se notaterne fra projektet her State of the artGiver en status for fleretagers træhusbyggeri worldwide, men med perspektivering i forhold til et dansk udgangspunkt. Der kan ikke bygges …

Om netværksgruppen for træbyggeri

  • 21. februar 2017
Visionen for denne netværksgruppe er, at træ skal være et naturligt valg blandt byggebranchens parter ved fleretagers byggerier i Danmark. Kort om netværketVejen mod at gøre træ i fleretagers byggeri til et mere naturligt valg blandt byggebranchens parter i Danmark, er kun i sin opstart. For at gøre det til et mere naturligt valg blandt byggebranchens parter at vælge træ til fleretagers byggerier er det nødvendigt med en vedholdende og samlende …

Netværket fortsætter...

Spireprojektet om Fleretagers træhuse er afsluttet - men vi fortsætter netværksgruppen, som nu hedder "Netværk for højhuse i træ", da der er stor interesse for emnet. Netværksgruppeleder er undertegnede, Peder Fynholm fra Teknologisk Institut, og netværksgruppen fortsætter i regi af InnoBYG. Læs mere om netværksgruppen

Notater om state of the art og brandforhold

I forbindelse med InnoBYG-spireprojektet: Fleretagers Træhuse i Danmark – Er det muligt og hvad mangler? er der blandt projektdeltagerne opsamlet erfaring gennem litteratur, workshops, interview, nationale og internationale studieture, som har dannet baggrund for udarbejdelse af to notater. State of the artGiver en status for fleretagers træhusbyggeri worldwide, men med perspektivering i forhold til et dansk udgangspunkt. Der kan ikke bygges høj…

Nyt navn: Netværksgruppen for Træbyggeri

  • 19. marts 2020
Det danske ’Netværk for Højhuse i Træ’ bliver til ’Netværksgruppen for Træbyggeri’. Sammen med navneskiftet målretter netværket sit fokus og aktiviteter, men forbliver et netværk, der arbejder på tværs af branchens aktører, for at sikre god og sikker anvendelse af træ i byggeriet.  - Hvor vi før har haft fokus på højhuse i træ, så er tiden nu inde til at fokusere bredere. Med Netværksgruppen for Træbyggeri, vil vi stadig arbejde med højhuse i tr…