Simon Sköld

Simon Sköld

Spireprojektleder Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jeg hedder Simon Sköld og arbejder som Research consultant, Architect MAA hos DBI.

Kontakt mig på:
Mobil: +45 50806520
Mail: ssk@brandogsikring.dk

Ledergruppe,Projektleder

Aktiviteter fra Simon Sköld

Er der en konflikt mellem bæredygtighed og brandsikkerhed?

  • 11. november 2019
I forbindelse med Temadag om lette ventilerede facadesystemer den 6e november var omkring 30 personer fra branchen samlet hos DBI. Vi brugte lejligheden til at få kickstartet projektet “Brand som designparameter - i udvikling af fremtidens facadesystemer” med en workshop. Formålet var at få ord på nogle af de kritiske punkter arkitekten skal være opmærksom på i designprocessen. Dette input skal bruges i en kommende workshop med studerende fra kan…

Fuldskala brandtest i hus

  • 24. september 2020
Foråret bød på udfordringer, ikke mindst i form af lukning af både DBI og KADK’s fysiske faciliteter. Dette til trods, formåede studerende fra kandidatprogrammet SET/BØT, at ’tegne’ et inspirerende billede af den arkitektur, der opstår når brand er et designparameter i skitseringsarbejdet. Ud fra de fem studieforslag valgte vi et, som indenfor rammerne kunne omsættes til en facadetest. Designet blev valgt, blandt andet fordi det havde et intere…