Udbudsmateriale

Udbudsmateriale til spireprojekter om cirkulær økonomi

Der er åbent for ansøgninger. Ansøgningsfrist er 1. august 2017 kl. 14.00.

Ansøgninger sendes til InnoBYG@teknologisk.dk. Ansøgninger der er modtaget efter ansøgningsfristen, kommer ikke med i den videre bedømmelse.


FORMELLE KRAV

 • Det overordnede tema for de korte strategiske projekter er: ”Cirkulær Økonomi i
  byggebranchen”
 • Ansøgte beløb skal være 250.000 kr.
 • Der skal mindst være to InnoBYG medlemsvirksomheder tilknyttet projektet og mindst to af
  videnpartnerne i InnoBYGs styregruppe*.
 • Projekterne skal i løbet af projektperioden gennemføre minimum 1 event med direkte
  involvering af minimum 10 virksomheder
 • Projekterne medfinansierer 1:1 efter SIU/InnoBYG regler. Dvs. at det ansøgte beløb hos InnoBYG
  skal matches med medfinansiering fra virksomheder, fx i timer, som regnes à 600 kr. eller
  kontant medfinansiering
 • Projektet må maksimalt vare 1 år.

*Videnpartnere er: DTU, DBI, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi v/Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, VIA University
College, Arkitektskolen Aarhus

 

ANVENDELSE AF DE ANSØGTE MIDLER

InnoBYG midlerne må anvendes til at finansiere rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos forsknings-/videninstitutionerne i InnoBYGs styregruppe.

For virksomhederne er støttebeløbet en mulighed for at få rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos InnoBYGs videnpartnere.

Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, under overskriften "Cirkulær Økonomi i byggebranchen". Bedømmelsesudvalget lægger dog vægt på, at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets medlemmer, samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere
gruppe af virksomheder. Der må således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling (Se også kriterierne for tildeling af midler i vejledningen). Såfremt det ansøgte projekt med fordel kan søges under InnoBooster-ordningen hos Innovationsfonden – henvises til denne ordning.

Projekterne skal have fokus på at styrke virksomhedernes innovation og vækstpotentiale samt at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og vidensinstitutioner.

Der stilles krav om, at:

 • Projekterne skal relatere sig til innovationsnetværkets faglige fokusområde og bidrage til opfyldelse af netværkets mål
 • Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov
 • Projekterne skal have deltagelse af minimum to virksomheder og minimum 2 videninstitutioner fra InnoBYGs styregruppe.
 • Projekterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder
 • At projektet forholder sig til tværfaglig cirkulær økonomi mellem byggebranchen og et eller flere af følgende områder; Tøj, Tekstil og møbler, Plast og Emballage, Landbrug og fødevarer.
 • Projekterne skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart
 • Som en del af videnspredningen, skal projekterne, i løbet af projektperioden, gennemføre minimum 1 event, som samlet involverer minimum 10 virksomheder.

Det er hensigten, at deltagende virksomheder indgår i andre innovationsforløb (fx Innobooster, H2020 ansøgninger og/eller andre udviklingsorienterede forløb relateret til temaet Cirkulær Økonomi inden projektet er afsluttet.

Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder
 • Virke konkurrenceforvridende

 

EMNEROMRÅDE DER KAN SØGES INDENFOR

Cirkulær økonomi i byggebranchen.


Hent ansøgningsskema her

Læs desuden vejledningen før du udfylder din ansøgning. Her kan du også finde evalueringskriterierne og mere om ansøgningsprocessen.

Har du spørgsmål til materialet, kontakt sekretariatet på 7220 2989 eller via innobyg@teknologisk.dk