Udbudsmateriale

Udbudsmateriale til spireprojekter om droner i byggebranchen

Der er åbent for ansøgninger. Ansøgningsfrist er 1. august 2017 kl. 14.00.

Ansøgninger sendes til InnoBYG@teknologisk.dk. Ansøgninger der er modtaget efter ansøgningsfristen, kommer ikke med i den videre bedømmelse.


FORMELLE KRAV

 • Det overordnede tema for de korte strategiske projekter er: ”Brug af droner i byggebranchen”
 • Ansøgte beløb skal være 200.000 kr.
 • Der skal mindst være to InnoBYG medlemsvirksomheder (SMV'er) tilknyttet projektet og mindst to af videninstitutionerne i InnoBYGs styregruppe*.
 • Projekterne medfinansierer 1:1 efter SIU/InnoBYG regler. Dvs. at det ansøgte beløb hos InnoBYG skal matches med medfinansiering fra virksomheder, fx i timer, som regnes à 600 kr. eller kontant medfinansiering
 • Projektet må maksimalt vare 1 år og skal senest være afsluttet den 1. november 2018, idet projektets resultater skal præsenteres på en Inno-Drone konference i november 2018

*Videninstitutionerne er: DTU, DBI, Kunstakademiets Arkitektskole, SBi v/Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, VIA University College, Arkitektskolen Aarhus

ANVENDELSE AF DE ANSØGTE MIDLER

InnoBYG midlerne må anvendes til at finansiere rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos forsknings-/videninstitutionerne i InnoBYGs styregruppe.
For virksomhederne er støttebeløbet en mulighed for at få rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos videninstitutionerne i InnoBYGs styregruppe.

Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, under overskriften "Brug af droner i byggebranchen". Bedømmelsesudvalget lægger dog vægt på, at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets medlemmer, samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere gruppe af virksomheder. Der må således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling (Se også kriterierne for tildeling af midler i vejledningen).

Såfremt det ansøgte projekt med fordel kan søges under InnoBooster-ordningen hos Innovationsfonden – henvises til denne ordning.

Projekterne skal have fokus på at styrke virksomhedernes innovation og vækstpotentiale samt at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og vidensinstitutioner.

Der stilles krav om, at:

 • Projekterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og videninstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes (SMV’ernes) konkrete behov
 • Projekterne skal have deltagelse af minimum to virksomheder (SMV’er) og minimum 2 vidensinstitutioner fra InnoBYGs styregruppe.
 • Projekterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder.
 • Projekterne skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart.
 • Projekterne skal minimum gennemføre 1 workshop som en del af projektformidlingen.
 • Resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds og herunder på en InnoDrone konference i 2018.

Projekterne må ikke:

 • Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder
 • Virke konkurrenceforvridende


EMNEROMRÅDE DER KAN SØGES INDENFOR

Brug af droner i byggebranchen.


Hent ansøgningsskema her

Læs desuden vejledningen før du udfylder din ansøgning. Her kan du også finde evalueringskriterierne og mere om ansøgningsprocessen.

Har du spørgsmål til materialet, kontakt sekretariatet på 7220 2989 eller via innobyg@teknologisk.dk