Sekretariat

Efterårets aktiviteter i fuld gang

14. oktober 2014

Vanen tro, har vi linet en række aktiviteter op til jer i løbet af efteråret.

Vi starter den 21. oktober, med første møde i et nyt forretningsnetværk for Region Sjællands "grønne" SMV'er, som InnoBYG, Det Grønne Iværksætterhus og Smith Innovation står bag. Første netværksmøde bliver afholdt i Høje Taastrup og der vil bl.a. være inspirationsoplæg fra NærHeden ved Projektdirektør

Månedens Medlem

Troldtekt A/S

26. september 2014

Troldtekt A/S er Månedens Medlem i oktober 2014

Troldtekt logo3

Hvem er Troldtekt A/S?
Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge. Troldtekt akustik giver bedre lydkomfort og et sundere indeklima i alle former for moderne arkitektur. Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råstofferne i produktionen, som foregår i Danmark

Udviklingsprojekter

InnoBYG starter nye projekter op

5. september 2014

Pr. 1. juli 2014 trådte InnoBYGs nye bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i kraft.

Siden da har sekretariat og styregruppe arbejdet på at i gangsætte nye projekter, bl.a. på Styregruppens strategidag den 3. september.

Der er udvalgt to nye områder til to-årige projekter, hhv. Totalværdi/totaløkonomi samt Håndtering og anvendelse af ressourcer og affald - begge emner, der er yderst relevante for det bæredygtige byggeri.

Er du interesseret i

Seneste nyt

Mere ambitiøs udvikling af bæredygtighed
17. oktober 2014 

Styregruppeformand for InnoBYG og direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen er skuffet over ambitionsniveauet i regeringens nye strategiplan og savner konkrete nye initiativer, der kan understøtte en bæredygtig udvikling.

"Regeringen har netop lanceret en strategi for bæredygtighed - "Et bæredygtigt Danmark - udvikling i balance".

Strategien så dagens lys uden den store politiske ståhej. Den var lovet som en del af regeringsgrundlaget og blev leveret i al stilfærdighed. Strategien bygger på Brundtlandrapportens principper om økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Der peges på 24 konkrete fokusområder og mål, der skal sikre en bæredygtig udvikling.

Regeringens strategi og den måde, strategien blev lanceret på, kan bedst opfattes som en "pligtleverance", der helst ikke skal udfordre de allerede fastlagte politiske mål og rammer. Båden skal ikke rokke for meget!"

Læs resten af artiklen