Sekretariat

Der er noget i luften...en drone måske?

20. april 2016

Velkomst

Vores forårskonference 2016 er vel overstået! Det var en spændende dag med gode oplæg, netværksstemning, aktiv deltagelse fra salen - og ikke mindst droner i luften og robotter in action.

Du kan se hvordan dagen forløb i vores storify her

På billedet byder InnoBYGs styregruppeformand, Michael H. Nielsen og RoboClusters bestyrelsesformand, Tom Togsverd,

Månedens Medlem

Garant Udlejning

27. april 2016

Garant Udlejning er Månedens Medlem i maj

Garant logo

Både virksomheder og vores samfundet som helhed kan skabe store besparelser ved at flere lejer frem for at købe udstyr. Den enkelte virksomhed kan spare penge på indkøb og servicering af materiel, udstyr og instrumenter, der ikke anvendes dagligt og på samfundsplan optimeres vores ressourceforbrug, da mange virksomheder "deler"

Udviklingsprojekter

Afslutning af første måleperiode

26. april 2016

Radonmålere

Nu har vi afsluttet den første måleperiode i radonprojektet og venter nu på varmere vejr. Når først der er slukket for centralvarmen kan vi igangsætte den næste måleperiode.

I projektet undersøger vi, effektiviteten af radonsug og naturlig ventilation til nedbringelse af radonindhold i indeklimaet året rundt, dvs. også i overgangsperioderne. 

... Der er SBi's loggere på billedet. SBi er partner

Seneste nyt

Er du interesseret i genanvendelse af byggematerialer?
29. april 2016

InnoBYG projektet om "Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet" har udgivet to spændende publikationer: 

Et Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og et Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Disse to publikationer udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden.

Se publikationerne på Issuu:

Idékataloget

Materialeatlasset