Projektresultater

Oversigt over projektresultater i InnoBYG

Resultater

Her får du den samlede oversigt over projektresultater i InnoBYG.
Hvis du har spørgsmål til resultaterne er du velkommen til at henvende dig direkte til den ansvarlige projektleder.


Lancering af rapport og guide om robotteknologi i byggebranchen

Som resultat af projekt Værdikædereaktion er nu lanceret en rapport om robotteknologi til byggebranchen samt en guide til robotudvikling på arbejdspladser. 

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem InnoBYG, RoboCluster og BrandBase, og er støttet af Industriens Fond.

Målet med projektet er at udvikle og markedsføre robotteknologiske løsninger for at sætte gang i anvendelsen af robotteknologi i det danske erhvervsliv. 

Se resultaterne her:
Rapport: Robotteknologi til byggebranchen
Guide: Med robotten på arbejde


Resultater og gode råd fra LCC i hverdagen 

Projektet LCC i hverdagen er afsluttet med en kraftig udvidelse og opdatering af hjemmesiden for det totaløkonomiske værktøj LCCbyg. 

Projektets vigtigste resultater består i en eksempelsamling med 10 eksempler på brug af LCC i praksis og 16 gode råd til arbejdet med LCC i praksis for virksomheder i byggeriet.

Eksemplerne er udarbejdet af de fem deltagende virksomheder i projektet: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, SlothMøller, Vandkunsten, Arkitema og Aarstiderne Arkitekter. 

Se resultaterne her:
Eksempelsamling
Gode råd om at komme i gang


Lancering af branchevejledning for indeklimaberegninger

Branchevejledningen for indeklimaberegninger færdig er klar til at sikre en ensartethed i branchen i forhold til, hvordan der regnes på indeklima.Branchevejledningen sigter mod at anvise metoder til beregning og kravspecifikation af indeklima afhængigt af bygningstypen. Herudover giver vejledningen en kort indføring i definitioner og begreber i forhold til projekteringspraksis for indeklima.

Branchevejledningen er udarbejdet i et projekt støttet af InnoBYG og Realdania. Vejledningen er udarbejdet af NIRAS, MOE A/S, Teknologisk Institut og SBi.

Find branchevejledningen her:

Branchevejledning (OBS: opdateret version, december 2017)

Bilag 1 - Baggrundsanalyser
Bilag 2 - Best practice indeklimarapport, bolig
Bilag 3 - Best practice indeklimarapport, erhverv
Bilag 4 - Erfaringsopsamling


Resultater fra vores 2-årige projekt Totalværdi & Indeklima

Projektet er nu afsluttet og lancerer en række projektresultater, deriblandt et simpelt beregningsværktøj, der tager udgangspunkt i præstation, temperatur og luftkvalitet i kontorbygninger. Beregningsværktøjet er udviklet på baggrund af litteraturstudier samt de afholdte møder og workshops, der har været undervejs i projektet.

Se alle resultater her:

Projektrapport
Beregningsværktøj
Kontorcase - indeklima og totalværdi - kort fortalt!
Casevideo med Peter Foldbjerg fra VELUX
Casevideo med Lars Nielsen fra Siemens
Video fra to-go møde afholdt den 20. juni 2017


Anbefalinger fra Roadmap projektet

Roadmap - bygningers rolle i den grønne omstilling, er nu afsluttet og projektets resultater er klar til download. Resultaterne er en rapport, med anbefalinger samt en pixibog, som kort sammenfatter anbefalingerne. Projektet er støttet af Energifonden.

Hent rapporten (PDF)
Hent pixibogen (PDF)
Læs pressemeddelelse om lanceringen (i Licitationen)


Notater fra Fleretagers træhuse og fortsættelse af netværk

Projektet er afsluttet og der er to notater klar. Derudover har projektgruppen valgt at fortsætte netværksgruppen fra projektet i regi af InnoBYG - under navnet Netværk for højhuse i træ. Se mere om netværksgruppen her

Notat: State of the art
Giver en status for fleretagers træhusbyggeri worldwide, men med perspektivering i forhold til et dansk udgangspunkt. Der kan ikke bygges højhuse i træ på baggrund af notatet, men det skulle gerne kunne give aktører i byggebranchen en lidt bedre indsigt i, hvor man står i dag i forhold til anvendelse af træ i fleretagers træhuse.
Find notatet her

Forfatter: Teknologisk Institut

Notat: Brandforhold
Brandforhold i fleretagers byggerier med træ fremhæves ofte som en væsentlig udfordring, og som årsagen til at der ikke bygges træhuse højere end 4 etager i Danmark. Med dette notat har forfatterne forsøgt at beskrive, hvilke forhold der er vigtige at have fokus på, når brandsikring skal håndteres i fleretagers træhuse. Det pointeres samtidig, at der ikke er lovmæssige begrænsninger for at træhuse i Danmark, som er højere end 4 etager.
Find notatet her

Forfatter: DBI, DTU, Rambøll & Teknologisk Institut


Resultater fra Brandpåvirkning af bio-baserede facadesystemer

Spireprojektet er afsluttet med en testrapport samt en række videoer.

Se testrapport

Video: Let facade med papirisolering og beklædning af plastkompositbrædder 

Video: Let façade med papirisolering og beklædning af brandimprægnerede trælister 

Video: Let facade med papirisolering og beklædning af ”Shou Sugi Ban”-behandlede trælister 


 

Spireprojekt om materialepas er afsluttet

Projektet er afsluttet og der er udarbejdet en slutrapport og en pressemeddelelse.

Læs hele slutrapporten her
Læs hele pressemeddelelsen her
Læs projektblog her


Slutrapport og artikler fra spireprojekt om radon

Spireprojektet om radon er nu afsluttet og vi har udarbejdet en slutrapport. Vi har desuden udsendt en pressemeddelelse, som er taget af bl.a Dagens Byggeri og Ingeniøren. 

Se slutrapport
Læs artikel i Dagens Byggeri om opstart af projektet
Læs artikel i Dagens Byggeri om resultater
Læs artikel i Ingeniøren om resultater
Læs artikel i Building Supply om resultater


Spireprojekt om Branchevejledning i LCA

Her kan du se den færdige branchevejledning og tilhørende appendiks.

Læs branchevejledningen
Læs case-appendiks


Slutrapport og Pixibog fra "Mikroprojektering"

Spireprojektet "Mikroprojektering" er afsluttet og der foreligger en uddybende rapport og en mere generel pixi-udgave af rapporten. 

Begge publikationer kan findes her: 

Rapport om "Mikroprojektering - Indkredsning af et fænomen og begreb"
Pixibog om "Mikroprojektering - Indkredsning af et fænomen og begreb" 


Slutrapport og nyt katalog fra "Fortættet byggeri med lette materialer"

Spireprojektet "Fortættet byggeri med lette materialer" nærmer sig sin afslutning. Projektet har primært fokuseret på anvendelse af træ som bærende bygningsdele og har konkret udmøntet sig i et katalog med eksempler på fortætning af eksisterende bygningsmasse samt temadagen "Gentænk træ som bærende bygningsdele i høje bygninger".

Væsentlige diskussioner er nu samlet i projektets slutrapport, der desuden indeholder et forslag til en nuancering af anvisningerne i "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri". Forslaget udvider anvendelsesområdet for bærende trækonstruktioner til 6 etager (15 m) fra de nuværende 4 etager (9,6 m).

Katalog om optopping workshop
Slutrapport
Læs artikel om projektet (PDF)


Anvendelse og håndtering af ressourcer udgiver 2 bøger

De to publikationer er udviklet af KADK/CINARK og Teknologisk Institut i InnoBYG projektet og anvendelse og håndtering af ressourcer.

Publikationerne består af et Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og et Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Disse to publikationer udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden.

Se publikationerne på Issuu:

Idékataloget
Materialeatlasset


Resultater fra Aktivering af bygningers konstruktion

Bevilling af EU projektet Light2Cat
Katalog over 5 state-of-the-art energieffektive bygninger i Europa

Gratis onlinekatalog på www.iFabrix.com

Vil du vide mere om "Aktivering af bygningers konstruktion"? Kontakt projektleder Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, tja@teknologisk.dk, 72 20 21 57


Bogprojekt - Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtigte byggeri

I byggeriets idé-, design- og projekteringsfase udstikkes rammerne for store dele af bygningens fremtid, både i relation til det arkitektoniske og
funktionelle, men i lige så høj grad i forhold til bygningens miljømæssige, sociale og økonomiske fodaftryk. De enkelte fodaftryk afhænger i høj
grad af, hvilke tilvalg og fravalg der gøres i disse og senere faser. Denne udgivelse sigter mod at gøre byggeriets parter opmærksom på de
dilemmaer, man ofte møder, og de overvejelser, man derfor må gøre i forbindelse med design og projektering af bæredygtigt byggeri.

Hent PDF udgave af bogen her
Hent webudgave af bogen her


Resultat fra "Brand og Byggematerialer" 

"Brandteknisk klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer"

Vil du vide mere om "Brand og Byggematerialer"? Kontakt projektleder Brian V. Jensen fra DBI, bjv@dbi-net.dk, tlf.: 61 20 16 63


Resultat fra "Bygherrens Værdier"

Inspirationsfolder om udbud til bæredygtigt byggeri

Vil du vide mere om "Bygherrens værdier"? Kontakt projektleder Carsten Rode, DTU Byg, car@byg.dtu.dk eller tlf.: 4525 1852


Resultater fra "Bæredygtig Energirenovering"'s delprojekter 

Branchevejledning for energiberegninger
Resultat fra delprojektet "Beregningsstandard". Vil du vide mere, kontakt projektleder Lone H. Mortensen fra SBi, lhm@sbi.aau.dk eller tlf.: 2910 0317

Energihandlingsplan - erfaringer og inspirationsliste
Resultat fra delprojektet "Karré- og almenbebyggelser". Vil du vide mere, kontakt projektleder Lone H. Mortensen fra SBi, lhm@sbi.aau.dk eller tlf.: 2910 0317

Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse
Resultat fra delprojektet "Energirenovering af enfamiliehuse" Vil du vide mere, kontakt projektleder Carsten Rode fra DTU, car@byg.dtu.dk eller tlf.: 4525 1852


Resultater fra "Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer"  

Casebrochure med 10 casestudier 
Casestudier der undersøger, hvordan virksomheder adresserer bæredygtighed i byggeriet og deres erfaringer med brugen af systemleverancer
Fire fremtidsscenarier for bæredygtigt og energieffektivt byggeri - fokus på Norge og Kina 
FISH Clusters og WorldFlexHome

Vil du vide mere om "Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer"? Kontakt Kasper Lynge Jensen, Teknologisk Institut, kalj@teknologisk.dk


Resultat fra "Den bæredygtige byggeplads"

Folder om Bæredygtighed via udbudskrav

Vil du vide mere om "Den bæredygtige byggeplads"? Kontakt Projektleder Ane Mette Walter, Teknologisk Institut, amkn@teknologisk.dk, tlf.: 72 20 22 00


Resultat fra "LCA-profiler for bygningsdele"

LCA-profiler for bygningsdele - Katalog og værktøj

Vil du vide mere om "LCA-projektet"? Kontakt projektleder Rob Marsh, Statens Byggeforskningsinstitut - Aalborg Universitet, rom@sbi.aau.dk


Resultat fra "Mobilsite til efterisolering af tagetager"

Efterisolering af udnyttede tagetager er en udfordring at lave byggeteknisk korrekt, derfor skal en ny prototype, i form af et nyt mobilsite hjælpe, når håndværkeren står over for opgaven til en energibesparende løsning her og nu.

Se mobilsitet
Artikel om mobilsite

Vil du vide mere om "Mobilsite til efterisolering af tagrum"? Kontakt projektleder Jesper Kragh fra SBi, jkr@sbi.aau.dk, tlf.: 6170 4660


Resultat fra "Udvikling af installationspakke"

Find det rigtige ventilationsaggregat til renovering og nybyg, ved hjælp af en ny ventilationsberegner
Læs rapporten om installationspakker til enfamilieboliger

Vil du vide mere om "Udvikling af installationspakke"? Kontakt projektleder Christian Holm Christiansen, cnc@teknologisk.dk


Du kan desuden finde resultater og cases i vores onlinebrochure her:
Brochure - InnoBYG cases og resultater