Projektresultat

LCA-profiler for bygningsdele - Katalog og værktøj

LCA-profiler for bygningsdele - Katalog og værktøj

Nyt LCA-Katalog skal hjælpe rådgivere med at håndtere overordnede problemstillinger, i designrelaterede og strategiske valg i det bæredygtige byggeri, tidligt i designprocessen.

Det nye katalog indeholder LCA-profiler for en række bygningsdele, og skal bruges proaktivt som et hjælperedskab i designprocessen. Kataloget bliver understøttet af et Excel-regneark, der indeholder samme data og kan bruges til at beregne miljøprofiler for hele bygninger.

Der er beregnet LCA-profiler på ni forskellige bygningsdele, hver af disse med en lang række forskellige konstruktionsløsninger. Beregningerne er foretaget med den systemafgrænsning og database, der benyttes i LCA-delen af det danske certificeringssystem for bæredygtige bygninger DGNB. Kataloget viser et udsnit af de flere hundrede bygningsdele, der er beregnet LCA-profiler for. For alle beregninger se værktøjet nedenfor.

Tværfagligt branchesamarbejde
Kataloget er udarbejdet som et projekt i InnoBYG og initiativet til kataloget kommer fra byggebranchen selv. Det er et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Henning Larsen Architects og Rambøll, der har ført til, at det nye katalog nu lanceres som en hjælp til rådgiverne.

Samarbejdet er sket gennem en række tværfaglige workshops, hvor bygningsdele, konstruktionsopbygninger og materialeforbrug er blevet fastlagt til brug i LCA-beregningerne. De strategiske problemstillinger, der påvirker valget af bygningsdel og dermed LCA-profilen i den tidlige designproces, er også blevet fastlagt. Kataloget og værktøjet er blevet brugt tidligt i designprocessen af projektdeltagere for at sikre dataindholdet og brugbarheden.


Som andre projekter under InnoBYG, er projektet støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Download Kataloget "LCA-profiler for bygningsdele - Et katalog til brug tidligt i designprocessen" (PDF)

Download LCAP-Værktøj (ZIP-fil)

Download Vejledning " LCA-profiler for bygninger og bygningsdele - Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen" (PDF)

Kontaktpersoner
Projektleder Rob Marsh, Statens Byggeforskningsinstitut - Aalborg Universitet, rom@sbi.aau.dk

Forskningschef Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut - Aalborg Universitet, soa@sbi.aau.dk