Et bredt netværk

Om InnoBYG

InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Vi er medfinansieret af styrelsen for Institutioner og Uddannelse (SIU).

I InnoBYG samler vi branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt.

Siden 1. juni 2010 har vi faciliteret udviklingen af byggebranchen ved at adressere en række samfundsmæssige udfordringer, som alle har relation til bæredygtighed i byggeriet.

Vi arbejder desuden aktivt for, at allerede udviklede løsninger og/eller samarbejdskoncepter bringes aktivt i spil. Fx ved videreudvikling i forbindelse med større projekter, bistand til, at virksomhederne kan byde på nye og større opgaver, etablering af kontakt til erhvervsudviklingsvækstfora med adgang til risikovillig kapital eller iværksætterstøtte og opstartshjælp i forbindelse med eksport.

Derudover afholder vi matchmaking- og videnspredningsaktiviteter. Fx forårs- og efterårskonferencer, on-site besøg, gå hjem-møder og studieture. Du kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i kalenderen under aktiviteter.

Vi faciliterer også en LinkedIn gruppe. Alle kan melde sig ind i gruppen og har mulighed for at lægge diskussioner op. Gruppen kan bruges til fx at søge projektpartnere, få input og henvisninger eller lign. under overskriften energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Du kan også følge os på Twitter.


 

Certificering
InnoBYG er et certificeret Innovationsnetværk.

Det er EU's fælles klyngeinitiativ, ECEI, som står bag den certificeringsordning, som har udstedt et certifikat til InnoBYG. Certificeringen er byggebranchens garanti for, at InnoBYG er et professionelt drevet netværk, som udbyder relevante services, der matcher virksomhedernes efterspørgsel og behov og ikke mindst, at det er et netværk, som hele tiden arbejder på at forbedre sig.

Læs mere her


Hvem er vi?

Netværket består af videninstitutioner, brancheorganisationer samt medlemmer fra hele branchen. Netværket optager alle, der er interesserede i netværkets interesseområder og i at deltage i netværkets arbejde og aktiviteter. Se vores medlemmer her

InnoBYG er organiseret med: Partnerskab, StyregruppeLedergruppe og Sekretariat. Vil du vide mere om vores organisering, kan du læse mere her. 


Udviklingsprojekter og Projekthjælp

Ved opstart af netværket i 2010 igangsatte vi en række udviklingsprojekter. Det har vi siden gjort løbende og når projekterne afslutter, så offentliggør vi resultater fra projekterne her.  

Hvert udviklingsprojekt har tilknyttet en projektleder, og du kan følge med i projekternes blogs efterhånden som de oprettes, her, hvor du også kan finde projektblogs fra de afsluttede projekter og se projektlederne.

Der vil løbende være mulighed for opstart af flere projekter. Har man en god ide til et projekt, er det muligt at få hjælp til at finde samarbejdspartnere og ansøge om midler ved at henvende sig til vores Projekthjælp.


Vores store familie

InnoBYG er en del af en stor "innovationsnetværk-familie", hvor hvert netværk har deres specifikke fokusområde. Alle er medfinansieret af SIU.

Film om netværk og klynger

Se de andre innovationsnetværk her.