InnoBYG

For forskere og videninstitutioner

For forskere og videninstitutioner

Som forsker eller ansat på en videninstitution er InnoBYG din direkte vej til et bredere netværk i byggebranchen og til byggeriets virksomheder. Det er gratis at deltage i InnoBYG og vi kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

  • Finde projektpartnere - både virksomheder og andre forskere
  • Udbrede kendskab til din forskning - så længe den omhandler bæredygtigt byggeri - via vores netværkskanaler (SoMe, nyhedsmail og web)

I InnoBYG har vi mere end 100 personer fra 15 forskellige nationale og internationale universiteter og videninstitutioner tilknyttet netværket. Flere er aktive i udviklingsprojekter både nationalt og internationalt. 

I vores styregruppe er både DTU, SBi, Aalborg Universitet, DBI, KADK, Aarhus Arkitektskole, VIA University College og Teknologisk Institut repræsenteret og er med til at sætte dagsorden for udviklingsprojekter og aktiviteter i InnoBYG. 

I 2016/17 samlede og indsendte InnoBYG desuden et indspil til FORSK2025 på tværs af både videninstitutioner og brancheorganisationer i styregruppen. 

Bliv medlem her