Om at være medlem

Medlemsbetingelser

InnoBYG optager gerne nye medlemmer, som har interesse inden for netværkets område og som er interesserede i at være en del af netværket.

Deltagelse i netværket sker via medfinansiering. Medfinansiering kan være i form af kontantbetaling, men sker oftest i form af virksomhedens timer som anvendes i netværkssammenhæng.

Timerne regnes i kr. til en sats på 600 kr./time. Pengene skal ikke betales af virksomhederne, men timerne skal afrapporteres 2 gange om året til sekretariatet, som herefter får udbetalt pengene af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Pengene bruges til at drive sekretariat, udviklingsprojekter, lave aktiviteter mv. 

Aktiviteter vil som udgangspunkt være gratis for medlemmer. Til større aktiviteter som konferencer og studieture, kan der være brugerbetaling, som dækker overnatning, hotel, mad osv.. Disse udgifter kan også indregnes som medfinansiering. Se "ofte stillede spørgsmål omkring medfinansiering".

Som udgangspunkt forventes der en medfinansiering fra virksomhederne på ca. 55 timer pr. år ved alm. netværksdeltagelse. Men der er som sådan ikke noget krav til antallet af timer, man skal deltage.

Vi forbeholder os dog ret til at kontakte medlemmer i netværket, som efter 1 år som medlem, ikke har deltaget i netværkets aktiviteter.

Virksomhed/organisation mv. kan deltage med det antal personer der ønskes, men der skal være én der er kontaktperson for virksomheden. Privatpersoner er også velkomne i netværket.

Som InnoBYG medlem modtager du automatisk vores nyhedsmail. Afmeldes nyhedsmailen uden at der er flere medlemmer fra virksomheden tilknyttet, betragtes dette som en udmeldelse af netværket.

Oplysninger vedr. timer m.v. til medfinansieringen skal indsendes til sekretariatet to gange årligt ved udfyldelse og besvarelse af timeskema, som sekretariatet sender til alle medlemmer efter endt halvår.


Medlemsfordele
Som medlem får man et log ind til hjemmesiden, så man får adgang til præsentationer fra fx konferencer og gå-hjem møder.

Man får også mulighed for at deltage i udviklingsprojekter og andre aktiviteter og for at få hjælp til projektansøgninger mv.

Som medlem får man desuden mulighed for adgang til samarbejde med videninstitutioner og til udvikling, innovation og netværk inden for branchen. 

Bliv medlem eller tilmeld dig vores nyhedsmail.

Udmeldelse af netværket skal ske skriftligt til sekretariatet.