Downloads

Logo til download

InnoBYG logo til download

Regler for brug af InnoBYGs logo:

InnoBYGs logo og henvisning til hjemmesiden, må anvendes af medlemmer på deres hjemmeside o. lign., i forbindelse med, at man gør opmærksom på, at man er medlem af InnoBYG. I så fald skal logoet benyttes med en af følgende tekster:

  • Vi er medlem af InnoBYG - Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri
  • (Virksomheden/organisationens navn) er medlem af InnoBYG - Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri 

Anden anvendelse af logoet eller formulering af tekst, må kun ske efter forudgående aftale med sekretariatet for InnoBYG.

Download InnoBYG logo
Download InnoBYG logo - kun hus