Bøger

Bøger udgivet af InnoBYG

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet (PDF)
Hvidbogen er udarbejdet af Bygherreforeningen i samarbejde med Viegand Maagøe, InnoBYG og Grundejernes Investeringsfond

Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtige byggeri (PDF)
Udarbejdet for InnoBYG af Amdi Schjødt Worm, Teknologisk Institut, Kasper Lynge Jensen, Teknologisk Institut og Søren Nielsen, Vandkunsten.

Idékataloget (online) Materialeatlasset (online)
Et Idékatalog over nye designstrategier for genanvendelse i byggeriet og et Materialeatlas over byggematerialers genbrugs- og genanvendelsespotentialer. Disse to publikationer udgives samlet, men som to selvstændige hæfter, der også kan bruges uafhængigt af hinanden. De er udgivet under InnoBYG projektet om Anvendelse og håndtering af ressourcer i byggeriet.