Samfundsudfordringer

InnoBYG og samfundsudfordringerne

InnoBYG adresserer en række væsentlige samfundsudfordringer, som alle har relationer til byggeriet som branche samt til både den eksisterende bygningsmasse og fremtidens nye bygninger.

En af de største samfundsmæssige udfordringer InnoBYG adresserer, er energiforbrug i bygninger som p.t. udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark.

Dette koblet med den stigende interesse for bæredygtige løsninger både nationalt og ikke mindst internationalt adresserer et andet væsentlig punkt på samfundsdagsordenen omkring øgning af eksportmulighederne.

For at imødekomme disse udfordringer er der er et presserende behov for udvikling af ny viden, men i mindst lige så høj grad for, at den viden som udvikles, og ikke mindst den viden, som allerede er tilgængelig, bliver formidlet og bragt i anvendelse i den danske byggebranche.

Dermed bliver aktørerne, på tværs af faglighed, i stand til at udvikle innovative løsninger og indgå i samarbejder omkring udførelse af fremtidens energieffektive og bæredygtige byggeri.

 

Potentialet og målet
I forhold til anvendelse af ny viden er byggebranchen erhvervsmæssigt udfordret ved, overordnet set, at fremstå som konservativ.

En del af branchens manglende udvikling skyldes dens organisatoriske udfordringer, fx den aktørmæssige opsplitning af branchen.

Potentialet for læring i målgruppen er stort, men det kræver, at der tænkes anderledes og at netværket og branchen i fællesskab skaber interesse for forandring, videndeling og indbyrdes samarbejde.

Der skal samtidig større fokus på, hvad erhvervslivet og videninstitutionerne kan bruge hinanden til, og der skal skabes tætte relationer, så parterne også fremadrettet samarbejder om at skabe energieffektive og bæredygtige løsninger, set i forhold til byggeriets fulde livscyklus og med inddragelse af alle aktører igennem værdikæden.

Vores mål er at give virksomhederne en mulighed for at tilegne sig ny viden, de nødvendige kompetencer og samtidig give dem et netværk, som gør dem i stand til at udvikle virksomheden og deres medarbejdere inden for InnoBYGs fokusområder.