Om spireprojekter

Sæt gang i jeres innovation!

Om Spireprojekter

Som InnoBYG medlem har du mulighed for at søge støtte til at få sat gang i jeres innovationsproces via et såkaldt 'spireprojekt'.

Det er muligt at søge midler til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere i Partnerskabet.

Som medlemsvirksomhed får du desuden mulighed for at trække på sekretariatets hjælp i forhold til at finde relevante samarbejdspartnere, afdækning af videre støttemuligheder, internationalt netværk mv.

Der udbydes ny spireprojektrunde primo 2019.

 


Om at søge spireprojekter 

Hvad er det muligt at søge støtte til?
Der kan søges støtte til samarbejdsprojekter. Bedømmelsesudvalget lægger vægt på, at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets medlemmer, samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere gruppe af virksomheder. Der må således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling (Se også  kriterierne for tildeling af midler i vejledningen).  


Hvem kan søge?
Medlemmer af InnoBYG kan søge støtte til spireprojekter i form af konsulenthjælp hos InnoBYGs videnspartnere. Hvis din virksomhed ikke allerede er medlem, så er det muligt at melde sig ind i forbindelse med ansøgning om midlerne (Se medlemslisten og læs mere om medlemskab).

Der skal som minimum deltage 2 virksomheder i et spireprojekt, og minimum 1 InnoBYG videnspartner.

Der stilles krav om, at de deltagende virksomheder matcher InnoBYGs finansiering af projektet. Dvs., at de virksomheder, som deltager skal investere i projektet ved at bruge timer og/eller kontant medfinansiering, der som minimum svarer til det beløb som InnoBYG støtter projektet med. Der indgås en kontrakt for projektet, som også dokumenterer virksomhedernes medfinansiering. Bedømmelsesudvalget ser gerne projekter med flere virksomheder og en større andel af medfinansiering. 


Hvordan kan vi søge?
Når I har formuleret en fælles projektide udfyldes ansøgningsskemaet, som herefter indsendes til InnoBYG sekretariatet. Ansøgningsskema samt vejledning finder du øverst på siden.

Ansøgningen skal være kort og præcis. Når ansøgningen er indsendt gennemses den først af sekretariatet. Såfremt der er mangler i ansøgningen gives en kort frist til at udbedre manglerne. Herefter sender Sekretariatet ansøgningen videre til Bedømmelsesudvalget. Bedømmelsesudvalget indstiller herefter ansøgninger til InnoBYGs styregruppe, som træffer beslutning om at godkende eller afvise ansøgninger. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har den endelige godkendelse af projekterne. 

Hvis projektet bevilges, vil projektlederen modtage tilsagn om dette inden for 5 uger efter deadline for indsendelse af ansøgning. Efter tilsagnet er givet, har projektgruppen 14 dage til at udfylde og returnere en handlingsplan for projektet.

Hvis projektet bevilges, vil projektlederen modtage direkte tilsagn om dette. Efter tilsagnet er givet, har projektgruppen 14 dage til at udfylde og returnere en handlingsplan for projektet. OBS: Alle projekter skal indgå en projektaftale underskrevet af alle partnere før projektet kan sættes i gang.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på innobyg@teknologisk.dk og 72 20 29 89. 

Bedømmelsesudvalget består af:

  • BAT-Kartellet
  • Bygherreforeningen
  • Danske ARK
  • Dansk Byggeri
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
  • Gate 21
  • Velux