Publikation

  • 12. juni 2018

Frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet

Bæredygtighed skal ind i bygningsreglementet

Hvis det står til byggebranchen, skal bæredygtighed indarbejdes i bygningsreglementet i form af en frivillig bæredygtighedsklasse.

Danmark er et af de førende lande, når det gælder energieffektivt byggeri, og nu ønsker branchen også gå forrest, når det gælder bæredygtighed. Et bredt udsnit af den danske byggebranche er derfor gået sammen om et fælles oplæg til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Målet er at fremme bæredygtighed i byggeriet og øge branchens eksportmuligheder, ligesom det tidligere er sket med bygningsreglementets frivillige lavenergiklasser, der har haft afgørende betydning for udviklingen af eksportegnede produkter og ydelser inden for energieffektivt byggeri.

Branchen går i front
Et Advisory Board med bred repræsentation fra branchens organisationer står bag oplægget. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har faciliteret processen, som bl.a. har indbefattet en række workshops med branchens aktører, mens innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, InnoBYG, står for udgivelsen af det fælles brancheoplæg. Arbejdet er muliggjort af ROCKWOOL Prisen 2017, som SBi modtog med netop det formål at udarbejde et oplæg til rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse.

”Det er positivt, at det er branchen, der går i front for at fremme bæredygtigt byggeri. Nu har vi sat rammerne for en frivillig bæredygtighedsklasse, som med tiden kan videreudvikles. Det er vores håb, at oplægget kan indgå i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde med de forventede frivillige bæredygtighedskrav i bygningsreglementet,” siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, som er formand for Advisory Board’et. Repræsentanter fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har siddet med som observatører i Advisory Board’et.

Det skal kunne betale sig
Oplægget indeholder bud på de emner, der kan indgå i en frivillig bæredygtighedsklasse, hvilket omfatter materialers miljøpåvirkning, sundheds- og miljøskadelige stoffer, indeklima, totaløkonomi, klimasikring, ressourceforbrug på byggepladsen mv. Centralt for oplægget er, at det skal kunne betale sig at investere i den frivillige bæredygtighedsklasse, fx i form af reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger set i en totaløkonomisk betragtning. Derfor lægges der også vægt på, at bæredygtighedsklassen skal stille enkle og entydige krav og undgå tunge dokumentationsforpligtelser. Det væsentlige er at sætte gang i udviklingen af bæredygtigt byggeri nu med udgangspunkt i bygningsreglementet.

Ifølge oplægget skal en frivillig bæredygtighedsklasse være baseret på internationale standarder og være i trit med eksisterende frivillige certificeringsordninger. Dette skal sikre, at bæredygtighedsklassen også kan bruges uden for Danmarks grænser og herunder bidrage til arbejdet med EU’s rammebetingelser.

’Frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet – Oplæg fra byggebranchen’ er udgivet af InnoBYG, juni 2018.


Medlemmer af Advisory Board
Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri (formand)
Graves Simonsen, Bygherreforeningen
Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
Lau Raffnsøe, DK-GBC
Elly Kjems Hove, Dansk Industri BYG
Jakob Orbesen, Dansk Industri BYG
Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder
Majbritt Juul, Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Simon Rasmussen, Tekniq
Morten Buus, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (observatør)
Niels Bruus Varming, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (observatør)

Projektgruppe:
Lone H. Mortensen, SBi (nu NIRAS)
Kai Kanafani, SBi
Søren Aggerholm, SBi

Hent publikationen her

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:
Forskningschef Søren Aggerholm, SBi, tlf. 9940 2397, e-mail: soa@sbi.aau.dk
Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, tlf. 7216 0175, e-mail mhn@danskbyggeri.dk