Det Bæredygtige Element 2016

Det Bæredygtige Element 2016

 
Årets vinder af produktprisen 2016, Ventilationsvinduet, får overrakt prisen af Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects.

Det blev Ventilationsvinduet, der vandt Det Bæredygtige Element 2016 - produktprisen, mens Personprisen gik til Andelssamfundet Hjortshøj.

Det var to glade vindere, som hver især har opbygget noget unikt, som de nu bliver hædret for.

Læs mere om de to vindere i Building Supply:

Video og artikel om vinderen af Produktprisen
Video og artikel om vinderen af Personprisen

Læs mere om Det Bæredygtige Element og nomineringsprocessen her

De nominerede i 2016 var:

Personprisen: 

Frederik Noltenius Busck
Hvordan skaber man bæredygtige boliger til folk, der ikke nødvendigvis har mange midler? Frederik er partner i CPH Containers og en ildsjæl, der prøver at ændre den måde, vi opfatter boliger og bygninger på. Igennem et "upcycled" produkt som gamle skibscontainere omformet til boliger,  viser Frederik en anden vej end den traditionelle, og  udfordrer de gængse forestillinger om, hvor boliger skal placeres og hvordan de skal se ud.

Jesper Rasmussen
Jesper Byggeudviklingschef i Bo-VEST og nomineret for sit vedholdende og professionelle arbejde med at renovere almene boliger i Albertslund. Kontinuitet og vedholdenhed er vigtige elementer for at kunne sikre bæredygtige løsninger. Bliver man ved med at foreslå og stå fast på bæredygtigt byggeri, bliver man mere erfaren i, hvilke løsninger, der giver mening for miljøet, økonomien og de sociale forhold. Jesper er et godt eksempel på en person, der er nødvendig for at fortsætte den grønne omstilling inden for byggeriet. 

Lars Jørgensen
Lars er til daglig direktør i EgenVinding & Datter. Han har i mange år arbejdet utrættelig for at lave bæredygtige bygninger. Især brugen af "naturlige" byggematerialer som lerklinede gulve, hør som isoleringsmateriale, naturmaling og ubrændte lersten har været Lars' foretrukne byggematerialer. Igennem virksomheden EgenVinding & Datter har det også været et bæredygtigt element at ansætte medarbejdere, der har svært ved begå sig på det "almindelige" arbejdsmarked. 

Lisbeth Kristiansen
På vegne af Andelssamfundet Hjortshøj nomineres Lisbeth Kristiansen. Prisen er en nominering til hele Andelssamfundet, hvor 300 beboere alle bor i bæredygtigt byggeri. Igennem 25 år har Andelssamfundet eksperimenteret med byggeri og fællesskab. Byggeriet har bæredygtigt fokus på materialer, indeklima, energiforsyning, vand, spildevand og transport. 

Stig L. Anderson
Stig er kreativ direktør i SLA, og en ildsjæl i sit arbejde for bæredygtighed og den måde, vi bygger og byudvikler på. Stigs ambition er at tænke natur og by/bygninger som to ligevægtige elementer, der har "brug" for hinanden. Den tilgang går godt i spænd med i vigtigheden i at have fokus på det generelle ressourceforbrug på denne klode. Forsættes tendensen, varer det ikke længe, før vi bruger ressourcer i løbet af et år, hvad der svarer til flere jordkloder. Derfor er det vigtig med ildsjæle der har "det store system" for øje, og kan være med til at sætte fokus på denne meget vigtige problematik.

 

Produktprisen: 

ClimateCover
ClimateCover er et produkt, som har haft fokus på "Design for Disassambly". Mulighed for genanvendelse, og dermed at kunne adskille produkterne er essentielt for at kunne give mulighed for at håndtere byggekomponenter gennem hele produktets levetid. Desuden indtænker ClimateCover en integrebar løsning af vedvarende energi i taget. ClimateCover er et godt eksempel på et produkt, hvor bæredygtighed har været indtænkt i mange dele af produktet. 

EcoCocon
EcoCocon er et eksempel på et produkt af en byggekomponent, som bruger organiske materialer med et lavt CO2-fodaftryk som halm, træ og ler, og gør det skalerbart og bygbart. For at nå det næste skridt inden for bæredygtige materialer, er det vigtigt at tænke skalerbarhed og bygbarhed ind i komponenterne. 

NCC PermaVej
Klimaforandringer, herunder skybrud, har vist sig at være en udfordring for mange danske områder. Der er behov for byggetekniske løsninger, der afhjælper disse udfordringer. NCC PermaVej er et godt eksempel på et produkt, der udover den normale tiltænkte funktion også afhjælper konsekvenser af store vandmængder.

Troldtekt Akustiklofter
Troldtekt har tidligere fået flere priser for deres produkter. Men produktet fortjener også en nominering til Det Bæredygtige Element 2016 - Produktprisen, fordi produktet er en inspiration til andre produkter, hvor der er tænkes bæredygtighed rundt om produktet i flere dimensioner. Troldtekt har gjort meget ud af at dokumentere forskellige aspekter af bæredygtigheden ved deres produkt, hvadenten det er for se på produktets livscyklus-analyse, Cradle to Cradle, indeklimapåvirkninger osv. 

Ventilationsvinduet
Ventilationsvinduet er et eksempel på et produkt, der bygger på et ventilationsprincip, som har været på "hylden" i mange år. Produktet leverer en vinduesløsning, der ud over dagslys også leverer frisk luft, der er naturligt varmegenvundet. Kombinationen af flere funktioner kan vise sig at være vigtig, når man taler bæredygtigt byggeri, da mange forskellige parametre påvirker hinanden. Ventilationsvinduet har indtænkt både energibesparelser ifht. opvarmning af frisk udeluft, dagslys og en fleksibilitet ifht. eksisterende løsninger.

JURYEN
Det Bæredygtige Element overrækkes fra Main Stage på Building Green. Til at bedømme indstillingerne, udvælge de nominerede og kåre årets vinder er der nedsat en kompetent jury, som i år består af følgende medlemmer:


• Tina Saaby Madsen, Københavns Kommune
• Niels Bjørn, URBAN
• Signe Kongebro, Henning Larsens Architects
• Harpa Birgisdottir, SBi
• Lone Feifer, Velux
• Kasper Lynge Jensen, InnoBYG

Har du spørgsmål, kan du kontakte InnoBYG på tlf: 72 20 29 89 eller innobyg@teknologisk.dk

InnoBYG logo

BG logo