Medfinansiering

FAQ om medfinansiering

Hvordan medfinansierer man?

Det er muligt at medfinansiere via timer samt kontantbetaling.

Medfinansiering via timer: De timer et medlem bruger på fx at deltage i en af InnoBYGs aktiviteter, deltage i et af InnoBYGs udviklingsprojekter, samarbejde med Projekthjælp samt forberedelsestid kan indgå som medfinansiering. Eksempel: Har du deltaget i et seminar på 2 timer samt brugt en time på forberedelse mv., så kan du skrive 3 timer på som medfinansiering.

Medfinansiering via kontantbetaling: De fleste aktiviteter vil være gratis, men ved enkelte større arrangementer, fx de 2 årlige konferencer, er der brugerbetaling for deltagelse. Prisen vil altid være en kostpris og dække forplejning samt eventuel overnatning. Det beløb kan også indgå som medfinansiering - blot regnet i kr. 

Hvornår medfinansierer man?

Man medfinansierer, hvis man som medlem bruger tid på at deltage i aktiviteter arrangeret af InnoBYG, bruger tid på matchmaking, videnspredning og B2B inkl. forberedelse, deltager i arrangmenter, projekter, Projekthjælp mv. 

Hvornår medfinansierer man ikke?

Man medfinansierer ikke, hvis man deltager i et generelt informationsmøde om InnoBYG uden indhold som er enten fagligt eller "matchmakende". Dette gælder også, hvis InnoBYG blot er en af mange arrangører af en konference eller lignende. Generel markedsføring af netværket og dets ydelser regnes heller ikke som medfinansiering. 

Hvem kan medfinansiere og hvem kan ikke?

Virksomheder, organsationer og offentlige institutioner kan medfinansiere. Privatpersoner og studerende kan ikke medfinansiere. Man kan dog godt være medlem af netværket som privatperson eller studerende. 

Hvorfor medfinansierer man?

Konceptet med medfinansiering er medlemmernes måde at betale til netværket på. Der er meget arbejde i at drive et netværk som InnoBYG både for Styregruppen, projektlederne og for sekretariatet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen vil gerne bevillige penge til at drive et sådan netværk, men de vil også gerne have, at der er interesse fra erhvervslivet og de relevante organisationer, før de bevilliger penge til et netværk. Derfor har Styrelsen bestemt, at når et medlem bruger 1 time på InnoBYG, så giver de tilsvarende 1 times betaling (600 kr.) til netværket. De penge går til at drive sekretariatet, så der kan arrangeres aktiviteter og matchmaking, samt til projektlederne for de udviklingsprojekter, der er tilknyttet InnoBYG.

Ønsket fra både Styregruppe og sekretariat i InnoBYG er at lave et netværk, som medlemmerne er glade for og gerne vil deltage i, så I kan få ny viden, netværk, innovation og udvikling i jeres virksomhed eller organisation. 

Hvor meget medfinansierer man?

Vi har sat et cirka timeantal på 55 timer på et år pr. medlem. Vi er dog klar over, at nogle vil kunne medfinansiere med mere og nogle med mindre, og det er helt i orden. Hvis man deltager i et udviklingsprojekt, vil man typisk medfinansiere med mere, og hvis man er en lille virksomhed, vil man typisk medfinansiere med mindre. Ingen er for små og ingen er for store - men vi forventer at vores medlemmer møder op til aktiviteter mv., og at man engagerer sig i et netværk, fordi man synes, det er spændende og gerne vil deltage og udvikle sin virksomhed/organisation og sine medarbejdere. 

Skal vi ikke bare medfinansiere for at InnoBYG kan tjene penge?

Sådan kan man såmænd godt stille det op. For når et medlem bruger 1 time på at deltage i vores aktiviteter eller projekter, så får vi 600 kr. Så det korte svar er ja. Vi vil dog hellere svare, at vi selvfølgelig har brug for penge for at få både sekretariat og projekter til at løbe rundt økonomisk. Til gengæld skal vi så gerne kunne give tilbage til vores medlemmer i form af spændende arrangementer og innovation, viden og nytænkning til jeres virksomheder/organisationer samt sørge for, at jeres faglige netværk bliver større og mere varieret både inden for egen- og på tværs af faglighed. Som vi ser det, er det en win win-situation, og vi håber, I ser det på samme måde. 

Hvordan holder man styr på medfinansiering?

To gange årligt skal InnoBYG sekretariatet aflevere regnskab til Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Regnskabet består af vores medlemmers timeforbrug, så derfor har vi brug for, at I udfylder et timeregnskab og sender det til os to gange årligt.

Pr. 1/1 2013 har vi ændret registreringsproceduren, hvilket har gjort det nemmere at udfylde skemaet. Medlemmer skal blot udfylde skemaet i den mail, vi sender og sende mailen retur til sekretariatet.

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål om medfinansiering?
Kontakt sekretariatet på e-mail: innobyg@teknologisk.dk eller telefon: 72 20 29 89