Sammen er vi stærkere

Vores samarbejdspartnere

I InnoBYG tror vi på, at samarbejde på tværs i byggeriet er vejen frem. Det gælder også i forhold til vores aktiviteter, hvor vi gerne samarbejder med andre aktører om at lave spændende arrangementer for branchen eller projektsamarbejde.

Vil I lave et arrangement med os, så hører vi gerne fra jer. Vi reklamerer og formidler også om andres arrangementer - se betingelser og muligheder her.

Vi hører også gerne fra jer om et projektsamarbejde - kontakt sekretariatet på innobyg@teknologisk.dk eller 72 20 29 89.

Samarbejdspartnere

Siden 2010 har vi afholdt mange faglige arrangementer og vores samarbejdspartnere er lige så forskellige som de er inspirerende.
Du kan se nogle af dem her:

Building Green
Building Green, der første gang så dagens lys i 2011, er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger. Endnu en stigning i besøgstallet fortæller os, at Danmark har behov for denne platform for aktører på den danske bygge- og energiarena. Og med besøgstallet i 2016 på over 7394 er det et behov, der uden tvivl fortsat vil vokse.

Byens Netværk
Byens Netværk er et tværfagligt netværk, der ønsker at være med til at præge udviklingen af byggebranchen og vores byer. Vi giver dig mulighed for at deltage i den dialog, som er med til at styrke branchen og byudviklingen, og som er vigtig for inspiration og forståelse af hinandens problemstilling, hvad enten du er arkitekt, advokat, kunstner eller håndværker. Vi stiller faciliteterne til rådighed i form af netværksarrangementer, debatarrangementer, studieture mm.

Dansk-Tysk Handelskammer
Dansk-Tysk Handelskammer er centrum for det økonomiske samarbejde mellem Danmark og Tyskland. Vores medlemmer profiterer af arrangementer, informationstilbud og netværk i begge lande. Vi hjælper virksomheder med at få succes på det tyske marked og gør opstarten lettere med kompetent rådgivning, markedsanalyser og partnersøgning. Er du allerede etableret, hjælper vi dig med spørgsmål om jura, skat og PR.

Enterprise Europe Network
The Enterprise Europe Network is the world's largest support network for SMEs with international ambitions. The Network was established in 2008 and has 3,000 experts across 600 partner organisations in more than 60 countries. It helps ambitious SMEs innovate and grow internationally and it provides international business expertise with local knowledge across a range of targeted services.

InnoMT
Innovationsnetværk for Miljøteknologi(Inno-MT) arbejder målrettet for at bringe danske miljøteknologi-virksomheder i front gennem matchmaking, formidling af viden, internationalisering og hjælp til iværksætteri.

KEA
KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.

RoboCluster
RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi
Netværkets medlemmer innoverer, udvikler og applikerer robot‐ og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og private virksomheder. Dette sker bl.a. gennem nye konkret matchmaking, videndeling og udviklingsprojekter. Denne tværfaglige samarbejdsform sikrer, at teknologi, viden og kompetencer på området samles og videreudvikles til gavn for det danske samfund.

TINV
Inspiration til nye forretningsområder, partnersøgning og projektudvikling - Det er noget af det, vi kan hjælpe dig med igennem vores sekretariat og vores arrangementer. For os i TINV er det vigtigt, at virksomhederne efter et arrangement går hjem med en ide eller en ny kontakt, som de kan arbejde videre med fremadrettet i eget regi.

VCØB
Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet – VCØB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald. Vi vejleder bygningsejere, entreprenører, rådgivere og kommuner om miljøfarlige stoffer ved ombygning, renovering og nedrivning og om mulighederne for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Videncenter for energibesparelser i bygninger - VEB - samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.