Organisering

Hvem er vi?

Partnerskab
Partnerskabet består af flere af Danmarks førende videninstitutioner, der tilsammen har den nødvendige faglige bredde og de nødvendige kompetencer inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Partnerskabet har endvidere et stort netværk, der giver mulighed for at nå ud til den samlede danske byggebranche.

Partnerskabet medvirker til videnspredningen i branchen i den fastlagte målgruppe samt involvering af de små og mellemstore virksomheder og giver innovationsnetværket den bredde, der skal til for at leve op til visionen om at blive det bredeste netværk inden for fokusområderne i branchen. Se hvem der indgår i Partnerskabet her.

Styregruppe
Netværkets partnerskabskreds har etableret en styregruppe med deltagelse af alle byggeriets relevante parter og toneangivende virksomheder og offentlige bygherrer. Styregruppen har ansvar for den overordnede strategi og løbende udvikling. Styregruppen er selvsupplerende og kan optage nye styregruppemedlemmer efter behov. Se hvem der indgår i Styregruppen her.

Bedømmelsesudvalg
Udvalget varetager bedømmelsen af ansøgninger til InnoBYG spireprojekter. Gruppen består af udvalgte medlemmer fra InnoBYGs styregruppe. Gruppen udskiftes hvert år i forbindelse med nyt udbud og nye ansøgninger. Se hvem der sidder i bedømmelsesudvalget nu.

Ledergruppe
Ledergruppen varetager den daglige ledelse af netværkets projekter og ledes af netværkslederen. Medlemmer er projektledere af InnoBYGs udviklingsprojekter herunder Innovation Express projekter, sekretariatslederen samt udvalgte Styregrupperepræsentanter.

Projektledere
Udviklingsprojekterne i InnoBYG ledes af forskellige projektledere fra Teknologisk Institut, SBi/AAU og DTU. Hvis I ønsker at deltage i et af projekterne skal I kontakte projektlederen for det enkelte projekt. Projektlederne indgår desuden i Ledergruppen.
Kontaktinfo på projektlederne

Sekretariat
Sekretariatet har til huse i Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut i Taastrup. Sekretariatet består af netværksleder Marianne Meyer Jakobsen, der er ansvarlig over for SIU, for det faglige indhold i netværket og for projekthjælp.

Derudover består sekretariatet af sekretariatsleder Christine Larsen, der er ansvarlig for kommunikation samt den daglige drift af sekretariatet. Se mere om sekretariatet her.

Kontakt sekretariatet:
Mail: innobyg@teknologisk.dk
Tlf.: 72 20 29 89