Persondataforordning

- oplysninger om virksomhedsoplysninger

  • 16. april 2018

Persondataforordning - GDPR

Som du måske ved, trådte den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft d. 25. maj 2018. I InnoBYG har vi altid passet godt på jeres persondata, og det vil vi naturligvis fortsat gøre.

Vi opbevarer dine data i Podio. CITRIX, som ejer Podio, har udarbejdet en end user service agreement, som forholder sig til GDPR. Derudover har vi en databehandleraftale med Citrix.

Vi opbevarer desuden data (mail og navn) i Mailchimp, i forbindelse med udsendelse af nyhedsmail, se databehandleraftale med Mailchimp her.  

Derudover opbevarer vi deltagerlister til vores events, dette, for at kunne opfylde vores medfinansieringsmål og dokumentere virksomheders deltagelse. Deltagerlister etc. gemmes op til 5 år, hvorefter de slettes eller anonymiseres.

Du kan altid melde dig ud af InnoBYG igen, ved at kontakte sekretariatet på innobyg@teknologisk.dk, ligesom du altid kan afmelde vores nyhedsmail igen, enten i bunden af udsendt mail eller ved at kontakte sekretariatet. Har man afmeldt nyhedsmail eller meldt sig ud, sletter vi alle data om dig i vores databaser.

For medlemmer gælder desuden, at vi en gang om året indsender oplysninger om deltagelse til vores bevillingsgiver, SIU (Styrelsen for Institutioner og Uddannelse). Det kan du læse mere om nedenfor.

Desuden gælder, at fordi projektledelse og kommunikation af InnoBYG drives af Teknologisk Institut er InnoBYG også omfattet af Teknologisk Instituts privatlivspolitik

 

Videregivelse af ansøgningsdata til statistiske og videnskabelige formål

Innovationsnetværkene videregiver virksomhedsoplysninger om bl.a. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer til Styrelsen for Forskning og Uddannelses InnovationDanmark-database.

InnovationDanmark-databasen bliver alene anvendt til statistiske og videnskabelige formål.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil efter anmodning fra tredjepart udlevere InnovationDanmark-databasen til statistiske og videnskabelige formål. Typisk er tredjepart andre offentlige institutio-ner (f.eks. universiteter og ministerier) og private konsulenter, der udfører en analyse- eller evalueringsopgave for en offentlig institution.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan oplyse om, hvem der har fået udleveret databasen til statistiske og videnskabelige formål. Yderligere spørgsmål om InnovationDanmark-databasen kan rettes til innovationsnetværkets sekretariat eller Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal generelt oplyse, at oplysning om og videregivelse af oplysninger til henholdsvis InnovationDanmark-databasen og de nævnte offentlige og private interessenter kan ske med hjemmel i §§ 5, 6 og 10 i databeskyttelsesloven2 og artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 13 i databeskyttelsesforordningen3.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på innobyg@teknologisk.dk.