Udvikling

InnoBYG projekthjælp

Hvad er InnoBYG Projekthjælp?

En af de fornemste opgaver i InnoBYG er at være centrum for udvikling af medlemmernes innovationsprojekter og -ideer.

InnoBYG projekthjælp er delt op i to dele. En basisdel, som er gratis for InnoBYG medlemmer og en udvidet del, hvor prisen fastsættes individuelt, afhængigt af hjælpens omfang.

Vi yder projekthjælp via vores Ledergruppe, som består af projektledere fra SBi, DTU, Teknologisk Institut, DBi og InnoBYG sekretariatet.

Via Projekthjælpen kan vi rådgive og vejlede InnoBYGs medlemmer omkring:

 • Projektidéudvikling
 • Projektidéens potentiale
 • Finansieringsmuligheder

 

InnoBYG basis projekthjælp består af:

 • Vurdering af projektidé på baggrund af en kort idébeskrivelse
 • Et indledende møde af ca. en times varighed (såfremt idéen vurderes at have potentiale). Der rådgives og vejledes typisk om følgende punkter:
  • Mulige forskellige veje at gå videre
  • Overvejelser om samarbejdspartnere, IP-rettigheder og/eller samarbejdsaftaler
  • Muligheder for projektfinansiering
 • Hjælp til at finde projektpartnere blandt InnoBYGs medlemmer - både videninstitutioner og andre medlemmer.
 • Hjælp til opstart og mødefaciliteter for tema- og projektgrupper, som har en fælles interesse samt fælles mål om at opstarte et projekt

 

InnoBYG udvidet projekthjælp kan bestå af:

 • Hjælp til at udarbejde dele af en ansøgning om projektstøtte
 • Ledelse og koordinering af projektansøgningproces, som slutter med en til fristen afsendt kvalitetsansøgning om projektstøtte

 

Prisen for udvidet projekthjælp udregnes individuelt og er afhængig af ansøgningspuljen, størrelse på ansøgt beløb, hvor meget input projektpartnerne selv leverer, herunder om de fagligt tekniske indholdsdele leveres af projektpartnerne.

Prisen fastsættes på baggrund af møde med initiativtager bag projektidéen og evt. projektpartnere, hvor deres ønsker til InnoBYG projekthjælp beskrives. Drøftelserne på mødet udmøntes i et uforpligtende tilbud fra InnoBYG. 

Er du interesseret i InnoBYG Projekthjælp, kan du kontakte InnoBYG Sekretariatet på mail: innobyg@teknologisk.dk eller tlf. 72 20 29 89 for at høre mere om proceduren.


Finansieringsmuligheder

I InnoBYG henviser vi til Innovationsradar.dk, når det gælder finansieringsmuligheder.

Innovationsradar.dk kan du screene funding-landskabet og finde relevante fonde og puljer. Du kan også se projektcases og finde værktøjer til beskrivelser og udviklingsprocesser.
 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte InnoBYG for at høre om muligheder for finansiering via puljer og fonde.