Casesamling 2010-2020

  • 31. marts 2020

Casesamling 2010-2020

I denne casesamling finder du en række af de cases og resultater, som InnoBYG har skabt gennem netværkets levetid. InnoBYG cases 2010- 2020 opdelt i temaer. En vigtig pointe er, at alt netværkets arbejde har haft fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling, samt innovation og teknologi – og alt sammen i relation til byggeog anlægsbranchen. Resultaterne er opdelt i relevante temaer, men der er også sat årstal på de enkelte cases.

Læs den her (PDF)