Projekter i InnoBYG

- Sammen udvikler vi byggebranchen

Projekter

I InnoBYG arbejder vi for at udvikle byggebranchen i en bæredygtig retning. Det gør vi bl.a. via udviklingsprojekter, hvor videninstitutioner og virksomheder arbejder sammen om at løse specifikke udfordringer. Vi arbejder med 3 forskellige typer udviklingsprojekter - længerevarende projekter, spireprojekter og internationale projekter.

Du kan få et overblik over vores igangværende og afsluttede projekter her - hvor du også kan se projektbeskrivelser og følge med i projektarbejdet løbende via projektledernes blogs.


Om længerevarende udviklingsprojekter

De længerevarende projekter løber som regel over en projektperiode på 2 år. Projekterne adresserer bredere områder under den bæredygtige overskrift. Det kan fx være Klimatilpasning i byggeriet eller Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet.

Projekterne ledes af en af InnoBYGs partnere og alle medlemmer i InnoBYG kan deltage. 


Om spireprojekter

Spireprojekter er primært adresseret mod InnoBYGs SMV medlemmer, med det formål at understøtte deres innovationsproces.

Overskriften for spireprojekter er "bæredygtigt byggeri" og det er muligt at søge mellem 50.000-500.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnspartnere.

Læs mere om spireprojekter her


Om internationale projekter

Vores internationale projekter søger vi ekstern finansiering, primært via en særlig pulje som er målrettet innovationsnetværkene – den såkaldte Innovation Express pulje.

Via de internationale projekter har vi mulighed for at hjælpe vores medlemmer ud over Danmarks grænser, enten i forhold til eksport af løsninger, netværk til bestemte lande eller via videnhjemtagning. I projekterne samarbejder vi med netværk fra det land virksomhederne som deltager er interesserede i, hvilket giver os nemmere adgang til matchmaking med relevante aktører i det pågældende land.