Projektresultat

Nyt mobilsite til energieffektiv efterisolering af tagetager

Efterisolering af udnyttede tagetager er en udfordring at lave byggeteknisk korrekt, og derfor skal en ny prototype i form af et mobilsite hjælpe, når håndværkeren står over for opgaven her og nu.

InnoBYG projektet "Udvikling af webløsning til smartphone om efterisolering af tagetager", med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) som projektleder, er nu klar med en prototype, der skaber opmærksomhed omkring energieffektive løsninger til efterisolering af tagetager, der anvendes til beboelse. Initiativet er opstået på baggrund af de vanskeligheder der er i forbindelse med at udføre renoveringer af eksisterende etageboliger, så der opnås holdbare og robuste løsninger, uden fare for konstruktioner med fugt og råd. Projektleder fra SBi Jesper Kragh fortæller.

"Særlig efterisolering af udnyttede tagetager er vanskelige, fordi der er så mange deltaljer i forhold til vindtætning, brandspredning, fugt og dampspærre i eksempelvis en skunk eller en skråvæg. Derudover er det rigtigt svært for håndværkeren, for der er ikke særlig meget plads derude, så håndværksmæssigt er det lidt af en udfordring at lave korrekt. Derfor vil vi gerne skabe opmærksomhed omkring at få efterisoleret de pågældende løsninger optimalt når håndværkeren alligevel er i gang. Løsningerne skal ikke fremgå uoverskuelige og komplicerede for håndværkerne, for efterisolering af en tagetage er vigtig at få udført optimalt, da det ikke kun bidrager til en lavere varmeregning, men i høj grad også forbedre den termiske komfort i de ældre huse. "

Kvist 2

Et mobilsite i tæt samarbejde
Mobilsitet er baseret på en responsiv hjemmeside, hvilket betyder, at hjemmesiden kan tilpasse sig en hvilken som helst skærm og er uafhængig af hvilket styresystem der anvendes. Mobilsitet fokuserer på tre hovedområder: en kold skunk, hvor man lægger isoleringen i gulvet og op ad skunkvæggen, en varm skunk, hvor man lægger isoleringen mod tagfladen og i det tredje hovedområde er der fokuseret på skrålofter.

Hovedområderne er grafisk præsenteret gennem trin-for-trin illustrationer der let kan "swipes" imellem på mobilsitet. Hvert enkelt arbejdstrin er vist og illustrerer, hvad håndværkeren skal fokusere og være opmærksom på.

"Idéen er, at håndværkeren, på en nem måde, skal have adgang til viden, så løsningen bliver udført korrekt. Mobilsitet er en prototype, og dermed en ny måde at kommunikere byggetekniske løsninger ud til håndeværkerne på", forklarer Jesper Kragh.

InnoBYG har udarbejdet det nye mobilsite i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond (GI) og Roskilde Tekniske skole.

"Roskilde Tekniske skole har opbygget en 1:1 model af en skunk svarende til den der anvendes som eksempel på mobilsitet og GI har stået for at optage små videoklip af udførelsen af forskellige kritiske detaljer, som også kan ses via mobilsitet " forklarer Jesper Kragh og forsætter.

"Selve mobilsitet er leveret af Fagkommunikation ApS, som også har foretaget brugertests i samarbejde med en gruppe håndværkere for at undersøge, hvordan mobilsitet mest hensigtsmæssigt skulle bygges op. Herudover har en følgegruppe bestående af Videncenter for energibesparelser i bygninger, Dansk Byggeri, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og Byg-Erfa bidraget med input til løsningerne. "

Energibesparelse i højsæde 
At konstruktionen omkring tagetagen er udført korrekt har også stor indvirkning på energiforbruget i bygningen.

"Mobilsitet har stort potentiale i forhold til energirenovering og dermed også energibesparelser. At lave nybyggeri og lave det super energieffektivt kan man selvfølgelig altid spare en masse energi ved, men udfordringen er, at langt størstedelen af vores bygningsmasse består af gammelt byggeri, hvor varmen fosser ud af de gamle tagkonstruktioner, " forklarer Jesper Kragh og forsætter.

"Vi har forhåbninger om, at vi ved at rette opmærksomhed på den udfordring, at håndværkerne i dag synes det er vanskeligt at udføre efterisolering af tagetagen, kan imødekomme, at de fremover ikke risikerer at få lavet en efterisoleringsløsning, der ikke fungerer i praksis. Sandheden er, at efterisolering ikke behøver være vanskeligt. Men det er vigtigt at have en god plan og at vide, hvilke trin man skal igennem, inden man påbegynder arbejdet".

Teamet bag mobilsitet håber, at den nye type værktøj, vil kunne skabe grobund for flere værktøjer af den type, som kan hjælpe med de små detaljer og være et redskab, som håndværkeren kan anvende mens han står over for opgaven.

"Det kan være relevant at udvikle yderligere mobilsites af lignede karakter og dermed bruge erfaringen fra mobilsitet omkring efterisolering af en tagetage. Man kunne eksempelvis fokusere på isætning af vinduer og dør, efterisolering af kviste eller knapper, brystninger bag radiatorer eller efterisolering af lette facadepartier. Det er også områder, hvor der kunne være deltaljer som mange kunne have spørgsmål og idéer til, og hvor et mobilsite ville kunne vise forbedrede byggetekniske og energibesparende løsninger, i detaljer", slutter Jesper Kragh.

Besøg mobilsitet om efterisolering af tagetager

Vil du vide mere?
Kontakt projektleder Jesper Kragh fra SBi, jkr@sbi.aau.dk, tlf.: 6170 4660