Building Green 2014 i billeder

Building Green 2014 i billeder

 OBS - redigeret 2018 pga GDPR regler.

2

Vi lancerede blandt andet vores nye bog om Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtige byggeri på Building Green 2014. Bogen er et oplæg til diskussion og sigter mod at gøre byggeriets parter opmærksomme på de dilemmaer, man ofte møder og de overvejelser man må gøre i forbindelse med design og projektering af bæredygtigt byggeri samt konsekvenser af valg og fravalg. 

Igen i år afholdt vi Building Green Connections i samarbejde med Building Green og Enterprise Europe Network. På messens to dage var der booket 188 møder og der var god stemning og godt gang i netværket på matchmakingområdet som er indrettet af Thors Design.

Der var god stemning blandt netværksdeltagern, i alt deltog 133 personer i matchmakingen.

 

Om onsdagen afholdt vi seminar med udgangspunkt i dilemmaer og udfordringer og vi havde inviteret 4 spændende oplægsholdere med fra hhv. Henning Larsen Architects, Alectia/Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og Enemærke & Petersen.

 

Seminaret var velbesøgt og der var god deltagelse fra de fremmødte til diskussionen som sluttede seminaret af.

 

 Her er det Jakob Strømann-Andersen fra Henning Larsen Architects, som fortæller om de dilemmaer omkring bæredygtigt byggeri, som han møder i sin dagligdag. 

 

Under debatten mellem de fire oplægsholdere, fik også deltagerne mulighed for at stille spørgsmål.  

 

For første gang blev prisen "Det Bæredygtige Element" uddelt. Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects og formand for juryen, overrakte prisen til årets vinder.... 

 

Virksomheden "Gamle Mursten". Virksomheden fik bl.a. følgende ord med på vejen: "Vinderen har formået at skinne igennem i forhold til alle tre bæredygtige ben. Juryen har fundet, at årets vinder leverer et produkt, som er et fornemt eksempel på den retning branchen skal i. De demonstrerer, hvordan at klog og effektiv anvendelse af eksisterende ressourcer reducerer bygningers miljømæssige belastning uden at det forringer bygningens performance, æstetiske udtryk og driftsøkonomi . Årets vinder beviser at viden, omtanke og respekt for vores miljø, samfund og ressourcer er kerneelementerne i en forretningsmodel, der kan fremme den bæredygtige omstilling".

 

Hovedpræmien var sponsoreret af TagTomat, som skaber nærhed til fødevarer og naboer og viser - skridt for skridt - hvor let det kan blive at dyrke grøntsager, planter og urter sammen. TagTomat støber derigennem fundamentet for nye, grønne fællesskaber og skaber ejerskab hos børn og voksne for naturen og den mad, vi kommer i munden. 

 

Her overrækker stifteren af TagTomat, arkitekt og bybonde Mads Boserup Lauritsen, en symbolsk præmie til vinderen. Selve præmien holdes nemlig i den bæredygtige ånd og gives derfor videre til et sted hvor præmien kan bidrage til at skabe et grønt fællesskab. Modtageren af præmien er valgt af Gamle Mursten og de har valgt, at præmien skal gå til et asylcenter på Langeland, som huser uledsagede børn i alderen 14 til 17 år.

 

Stifteren og ildsjælen bag Gamle Mursten, Claus Juul Nielsen fik også et par ord med på vejen af Signe Kongebro som sagde, at stifteren har et kæmpe personligt engagement i ikke bare bæredygtighedstanken, men også i lokalområdet, hvor virksomheden blandt andet ansætter mange, som ikke passer ind i andre virksomheder. Claus er et forbillede for branchen, og juryen ville ønske, at der fandtes flere af den slags mennesker.

15

Selve plaketten, som Gamle Mursten modtog er også inspireret af omtanke for materialer og genanvendelighed. Plaketten består af Akryl, Træ, Soja, og Stål. Prisen kan skilles ad og består af 100 % genanvendte, genanvendelige eller biologiske materialer. Frontpladen består af 100 % genbrugt akryl som er sponsoreret af Vink Plast - Danmarks førende plastleverandør. Pladen laves ved at anvende brugt akrylaffald - fra for eksempel brugte reklameskilte eller gamle afskærmninger - og rengøre det igennem en patenteret proces for folierester, farve fra print osv. Efter rengøringen støbes materialet på ny, så man står tilbage med en akrylplade med stort set samme egenskaber og bearbejdningsmuligheder som "virgin PMMA". Der er intet nyt tilført produktet. Det er et rent genbrugsmateriale, hvor selv produktionsprocessen anses som værende miljøvenlig. 

16

Bagpladen består af spånplade lavet af genbrugt træ presset sammen med en sojabaseret lim. Træet kommer fra gamle møbler eller byggematerialer og sojabaseret lim erstatter den traditionelle lime baseret på fossile brændstoffer. Spånpladen er sponseret af det nye Bio-laboratorium ved Teknologisk Institut. Pladerne er boltet sammen med almindelige jernbolte der kan genanvendes ved omsmeltning.