Forårkonference 2015

Forårkonference 2015

Her kan du se billeder fra InnoBYGs forårskonference 2015, hvor vi havde fokus på de bæredygtige initiativer i den byggepolitiske strategi. OBS redigeret 2018 pga GDPR regler.

Se også præsentationer fra dagen her (OBS - medlemslogin skal bruges for at se præsentationerne).

1

InnoBYGs styregruppeformand og direktør i Dansk Byggeri, bød en fyldt sal velkommen til konferencen.

 

Herefter fik InnoBYGs netværksleder ordet og introducerede deltagerne for dagens program. 

 

Der var flot fremmøde til konferencen - også på tværs af branchen - hvilket gav nogle gode diskussioner i løbet af dagen. 

 

Der blev desuden stillet mange gode spørgsmål til oplægsholderne undervejs. 

 

Vanen tro skulle deltagerne også hilse på hinanden ved bordene.

For også netværksdelen var i fokus på konferencen, hvor deltagerne også blev opfordret til at tale med nogle som havde en anden farve end dem selv på deres navneskilt. 

Snakken gik livligt om bordene, indtil det var tid til dagens næste oplægsholder. 

11

Under samme initiativ havde også Kurt Emil Eriksen et oplæg på vegne af Active House Alliance.

Henning Larsen Architects rundede det første initiaiv af med et oplæg om bæredygtighedsklasser set fra rådgivernes side. 

Dagen igennem stillede netværkslederen desuden spørgsmål til salen via et afstemningssystem. Det var interessant at se salens bud på spørgsmålene til de forskellige initiativer. Fx mente 32 % af deltagerne, at konstruktionstræ er den byggekomponent, som, udover mursten, skal fremhæves, når det gælder genbrug og genanvendelse.

Koordineret indsats for genbrug af mursten og andre byggematerialer var dagens næste initiativ. Det var Chora Connection, som indledte talerrækken under den overskrift. 

Herefter tog Tom Jørgensen fra Genbyg over, med et skønt praktisk eksempel på, hvordan genbyg.dk siden 1998 har solgt genbrugte byggematerialer.

 

Det sidste oplæg under dette initiativ stod KALK og Teknologisk Institut for.

Til spørgsmålet om hvem der har det største ansvar for at forstå bæredygtighedsbegrebet til fulde, mente 40 %, at myndighederne har det største ansvar, dog tæt fulgt af bygherren, som fik 32 % af stemmerne. 

Initiativet om vejledningsindsats på bæredygtighedsområdet stod SBi for oplægget om, med fokus på LCC og LCA værktøjer. 

 

Til initiativet om Taskforce til bæredygtige byggematerialer, var det EPD Danmark, som holdt oplæg om kommisionens arbejde og branchens egne initiativer. 

21

Dagens sidste emne var Genanvendelse af bygningsmasse, der er en del af kulturarven. Til det emne var det Thea Bech-Petersen, restaureringsarkitekt på Teknologisk Institut, som indtog scenen med oplægget "Kulturarv - klassens umulige dreng eller en inspirerende ressource".

Se desuden storify fra dagen - en samling af de tweets deltagere mfl. sendte ud under arrangementet.