Beskrivelse af de nominerede 2014

Beskrivelse af de nominerede 2014

Her kan du se de nominerede til prisen "Det Bæredygtige Element 2014".

Prisen uddeles af Building Green og InnoBYG på Building Green messen i Forum den 30. oktober kl. 14.30 fra den store scene.

Vinderen udpeges af en fagjury - se hvem der er med i fagjuryen samt læs mere om prisen her

 

Og de nominerede er....

Anders Lendager/Lendager Arkitekter
For Lendager Arkitekter er bæredygtighed en arbejdsmetode. De arbejder ressourcebevidsthed i alle faser af en bygnings eller et byområdes livscyklus: Alt fra valg af materialer over reduktion af energiforbrug til efterfølgende vedligeholdelse og endelig nedrivning bygger på bæredygtige principper. Dermed er Lendager Arkitekter med til at sætte bæredygtighedsdagsorden, men også at rejse og sætte ressourcedagsordenen, som er en voksende udfordring for byggebranchen. Lendager Arkitekter har derudover vist med deres Upcycle House, at man kan reducere CO2 udledningen ved at bygge et enfamiliehus med 86%, i forhold til et standard hus, samt udelukkende at bruge oparbejdet genbrugsmateriale. 

 

CENERGIA
CENERGIA er et rådgivende ingeniørfirma, som arbejder for bæredygtighed i byggeriet gennem deltagelse i nationale og internationale samarbejdsprojekter. Samarbejdsprojekterne demonstrerer ny viden vedrørende energibesparelser og anvendelse af vedvarende energi. Derudover samarbejder CENERGIA om at videreudvikle energibesparende og bæredygtige teknologier, samt at udvikle beregningsværktøjer til brug i forbindelse med design og totaløkonomisk optimering. I Danmark samarbejder CENERGIA med boligselskaber, kommuner, arkitekter, andre rådgivende ingeniørerfirmaer, leverandører, entreprenører, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmarks Tekniske Universitet, og Teknologisk Institut. Herudover med et omfattende internationalt netværk af institutter og rådgivere.

 

Dome of Visions
Dome of Visions viser nytænkning i byggeriet, ikke ved at tale om det eller visualisere det med computerkraft, men ved at bygge det i virkeligheden. Dome of Visions udfordrer byggebranchens og materialeproducenters ansvar, når det gælder løsningen af fremtidens klimaudfordringer. De forsøger at finde konkrete svar på, hvordan branchen kan skabe bygninger, der både er ressource- og energioptimerede og samtidigt økonomisk rentable. Domen inspirerer branchen og forbrugerne til at tænke bæredygtighed med byggeglæde og pionerånd. Den appellerer bredt og styrker efterspørgslen efter grønne, alternative løsninger.

 

Egen Vinding og Datter
Egen Vinding og Datter har 30 års erfaring omkring alle facetter af en byggeproces. Egen Vinding og Datter anvender i størst mulig udstrækning de mindst miljøbelastende byggemetoder, og vælger materialer der tager mest muligt hensyn til miljøet ved fremstilling, drift og bortskaffelse. Ved at vælge naturvenlige materialer opnås ikke blot et godt miljø og indeklima, men også en god langsigtet økonomi. Hertil kommer at disse materialevalg giver bedre samfundsøkonomi, mindre CO2 og mindre forurening ved fremstilling og bortskaffelse.

 

Egerbyg
Egerbyg udfører kvalitetshåndværk for store erhvervskunder, offentlige institutioner og private kunder.
Kompromisløs kvalitet uden omkostninger for medarbejdere, klodens miljø og fremtidige generationers muligheder er strategien for Egerbyg. Egerbyg har blandt andet skærpet opmærksomheden på materialer og leverandører. Alt arbejde udføres miljømæssigt forsvarligt og anvender udelukkende materialer, der er miljøvenlige - lige fra udvindelse og fremstilling til bortskaffelse og genbrug. Egerbyg arbejder ud fra et værdisæt, der omhandler bæredygtighed, social ansvarlighed, faglighed, pålidelighed og åbenhed.

 

Energy Frames
Energy Frames er et vinduesbaseret afskærmningsrammesystem - ikke kun til sol-afskærmning, men også til en række andre energi- og komfortrelaterede funktioner. Med tæt kontakt imellem vinduesrammer, de bevægelige afskærmningsrammer og tætningslister, tilbyder Energy Frames natsænkning, isolering, ventilation, lyddæmpning og tyverisikring. Energy Frames er energibesparende og et komfortfremmende system med elektrisk bevægelighed og elektronisk intelligens, som sikrer de størst mulige energibesparelser og den højest mulige brugerkomfort.

 

Gamle Mursten
Gamle Mursten er en grøn virksomhed, der gør en forskel for miljøet. Via en unik patenteret rensemetode sørger Gamle Mursten for at byggeaffald genbruges. Murstenene renses, men der anvendes ingen kemikalier eller vand til rensning, og dermed er der ingen udledning af farlige stoffer i produktionen.
De gamle mursten renses, stables og bruges i nye byggerier og renoveringer, hvor bygherren ønsker at spare miljøet for unødig CO2-belastning, eller hvor der er et ønske om et særligt udtryk med patina og sjæl. Gamle Murstens mål er for Danmark at rense 30 millioner mursten om året og spare miljøet for 15.000 tons CO2.

 

Green Building Council Denmark
Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit medlemsorganisation etableret i 2010, som arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen -  lige fra masterplaner for byområder til det færdige byggeri.

Foreningens mål er at forbedre bæredygtighed i byggeriet og det omgivende miljø. Dette ved at støtte udviklingen og udbredelsen af den danske bæredygtighedscertificeringsordning, DGNB Denmark. DGNB-certificeringen omfatter hele bygningens livscyklus. Det betyder, at der arbejdes ud fra en holistisk og fleksibel tilgang, der tilgodeser den samlede bæredygtige formåen. 

 

LOGIK & CO.
LOGIK & CO. er et prisbelønnet københavnsk byggefirma, der laver alt fra ophængning af hylder til totalrenoveringer. De er desuden førende inden for klassisk bæredygtig renovering og har mere end 20 års erfaring med miljørigtig byggeri. Rådgivning og anbefalinger tager altid afsæt i velafprøvede bæredygtige løsninger.

 

Mini CO2 Typehuset
Mini CO2 Typehuset er det sidste af de seks CO2-reducerende parcelhus-eksperimenter i Nyborg. Huset udgør således det endelige, samlede kommercielle bud på, hvordan der kan skabes det mindst mulige CO2-fodaftryk i et typehus. Det er i Typehuset lykkedes at opnå en CO2-besparelse på 45 procent, - set i forhold til et traditionelt typehus. Huset er opført ved hjalp af afprøvede løsninger og standardmaterialer, der let kan skaffes. Det har resulteret i et kompakt og funktionelt hus med bred arkitektonisk appel. Det er et hus, der er opført med massive, isolerende ydermure og med brug af genbrugsmaterialer, hvor det giver god mening. Og endelig er det et hus, der udnytter dagslyset bedst muligt og reducerer behovet for kunstlys samt reducerer forbruget af varme, vand og el, uden at det går ud over komforten eller forringer indeklimaet.

 

NCC's Portland Towers
Portland Towers er et klima-og-energioptimeret kontorhus i det nye bæredygtige byudviklingsområde i Københavns Nordhavn. Portland Towers er det første kontorbyggeri i det nye havnebydel med plads til at huse 3.500 beboere og 6.000-7.000 arbejdspladser. Portland Towers er bygget omkring to cementsiloer og frem for at nedrive de to siloer, har NCC valgt at genbruge dem. I forbindelse med renoveringen af siloerne, har Portland Towers haft høje ambitioner om at minimere miljøpåvirkningen og opnå bæredygtighed i form af miljøcertificering. Portland Towers forventes klassificeret med "Very Good" i henhold til det internationale miljøcertificeringssystem, BREEAM. Dette betyder blandt andet bedre indeklima og stor energibesparelse.

 

Rabalder Parken
Rabalder Parken i Roskilde består af bassiner og kanaler i det 40.000 kvadratmeter store område. I våde perioder fungerer anlægget som regnvandsbassin, og i tørre perioder rykker skaterne ind og bruger kanalløb og bowler til at lave tricks på den håndpudsede betonoverflade. I Rabalder Parken er det bæredygtige byggemateriale beton udnyttet optimalt. Beton består af naturlige råstoffer, det betyder, at betonen er produceret lokalt. Det er en miljømæssig fordel, da transportomkostninger - og dermed energiforbruget - herved kan holdes nede. Rabalder Parken forener derfor dimensionerne omkring social ansvarlighed, miljø og æstetik. 

 

Signe Wennebergs sommerhusprojekt
Signe Wenneberg bygger verdens første FSC certificerede hus. Hendes krav til projektet er, at alt i hus og have skal være bæredygtigt. Dette betyder alt lige fra transporten til oprindelsen af materialer. Sommerhuset er første hus i verden, som bruger træ i sådan en grad og som er FSC-certificeret. Alt er, så vidt muligt, lavet af træ og naturmaterialer, fx er drivhuset lavet af træ. Dampspærren, der normalt er af plast, er af træ. Opvarmningen er endda også træ - da brændeovn er eneste varmekilde. Wenneberg har sat sig for at bevise, at det kan lade sig gøre at bygge max bæredygtigt.

 

Solhuset
Børneinstitutionen Solhuset i Hørsholm er selvforsynende med energi. Alle elementer i byggeriet er udvalgt efter at skabe det bedst mulige indeklima med lavest muligt energiforbrug. Solhuset former både børnenes og de voksnes forestillinger om fremtidens bæredygtige byggeri. Børn og voksne kan interagere med huset og følge med i hvor og hvornår, der bruges energi. Huset er et living lab, der både leverer form og indhold til klimapædagogik. Børnene kan både lære om bæredygtighed ved hjælp af husets faciliteter og forstå, hvad det er på deres egen krop. Solhuset er et eksempel til efterfølgelse, hvad angår visioner for bæredygtighed i byggeriet og bæredygtig drift af en børneinstitution for mennesker og miljø.

 

Sunwell Aps.
Sunwell Aps. er en nyetableret virksomhed, som skal stå for produktion, salg og opsætning af solbrønde. Projektets grundidé er at bruge jorden som batteri for solvarmen. Solvarme er godt og billigt om sommeren, hvor man ikke har så meget brug for det, men er straks sværere at skaffe om vinteren, hvor der til gengæld er et behov. Men med Sunwell-brønden kan solens varme lagres i jorden om sommeren og hentes op igen for at opvarme huse og bygninger på en miljøvenlig og billig måde ved hjælp af en varmepumpe. Solbrønden er med til at forenkle og billiggøre udfasningen af oliefyr i områder uden for fjernvarme eller gasforsyning.