Åben facadebrandprøvning, del 3

Åben facadebrandprøvning, del 3

  • -

  • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre

Åben facadebrandprøvning, del 3

Dagens tema: Facadesystemer med levende planter

I innovationsnetværket InnoBYG er DBI ansvarlig for spireprojektet "Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer".

I samarbejde med en række leverandører gennemfører DBI derfor en række orienterende brandprøvninger i stor skala med forskellige biobaserede facadesystemer. Testmetoden er en modificeret udgave af SP Fire 105.

Fælles for de udvalgte facadesystemer er, at deres anvendelse i Danmark ofte møder modstand pga. den danske tradition for begrænsning af brandbare materialer i bl.a. facader. Ofte kan enkelte brændbare delkomponenter gøre det vanskeligt at imødekomme de forventede brandegenskaber - fx anvisningerne i "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" - på trods af, at de er "pakket" ind i andre delkomponenter.

Ved brandprøvning i stor skala søger vi at opnå mere viden om hvordan de forskellige facadesystemer reagerer på en "realistisk" brand hvor hel facaden testes som samlet system. Forhåbentlig kan det gøre os klogere på facadesystemernes styrker og svagheder og i bedste fald inspirere til produktudvikling.

Efter hver brandprøvning tager vi os tid til at skille facaden ad for at se hvordan branden har påvirket de forskellige delkomponenter.

Brandprøvningerne krydres med forskellige faglige indlæg der på den ene eller anden måde er relateret til biobaserede byggematerialer.

Du kan læse mere om spireprojektet her.

Hvis du har spørgsmål til arrangementerne er du velkommen til at kontakte projektleder Anders Dragsted på tlf. 61 27 34 33 eller and@dbi-net.dk.


Deltagelse er gratis for alle. Vi forbeholder os dog ret til at opkræve et no-show gebyr på kr. 300,00 ekskl. moms for tilmeldte personer der ikke møder op.

Vi har plads til maks. 30 personer til hvert arrangement. Tilmelding efter "først til mølle" princippet.

Programmet:

Brandprøvning: Nature Impact plantevæg med friske planter

Fagligt indlæg: Læring fra de to tidligere facadebrandprøvninger
v. Anders Dragsted, DBI

Fagligt indlæg

Frokost

Brandprøvning:Nature Impact plantevæg med udtørrede planter

Opsamling og tak for i dag

Læs mere og tilmeld dig her