Brandforsøg: Fenol-isolering

Brandforsøg: Fenol-isolering

  • -

  • DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre

Sidste runde brandprøvninger

DBI gennemfører den 23. og 24. april de sidste brandprøvninger under projekt "Brand og byggematerialer". Den 23. april er det prøveemner med PUR-isolering (polyuretan), der er på programmet, mens der den 24. testes fenol-isolering.

Prøvningerne udføres i forlængelse af de tidligere prøvninger med henholdsvis EPS og papir/træfiber.

Begge dage køres første prøvning kl. 9.30 og anden prøvning kl. 13.00. Ved tilmelding bedes du venligst oplyse hvilke af de fire prøvninger du deltager i.

Da brandlaboratoriummet sætter visse begrænsninger for deltagerantal, er tilmelding efter "først til mølle" princippet.

Til forskel fra de tidligere prøvninger, er der ikke et decideret program og ej heller forplejning. Til gengæld er prøvningerne gratis for alle.

Kort om projektet
DBI er ansvarlig for udviklingsprojektet "Brand og byggematerialer" under InnoBYG. Som en del af projektet gennemfører DBI en række orienterende prøvninger, der kan generere mere viden om, hvordan forskellige beklædningsmaterialer arbejder sammen med mere eller mindre brændbare isoleringsmaterialer herunder undersøge forhold som smeltning og krympning.

Du kan læse mere om projektets tidligere prøvninger og aktiviteter på bloggen.


Praktiske oplysninger

Pris: Deltagelse er gratis for alle

Sted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre

Tilmelding: Tilmelding er påkrævet. Send en mail til Anders Dragsted på and@dbi-net.dk, hvor du oplyser, hvilke af de fire prøvninger du deltager i. OBS: Begrænset antal pladser.