Invitation

Build 4.0 seminar

  • -

  • IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Eventet er aflyst.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik afslører, at 46 procent af alle danske virksomheder ikke anvender ny teknologi. På dette seminar vil der være indlæg og gennemgang af de traditionelle Industri 4.0 teknologier, som blandt andet indebærer robotter, blockchain, kunstig intelligens og VR/AR og deres potentielle anvendelse i byggeriet. Desuden ser vi på den nuværende udbredelse af teknologierne i byggebranchen og vi bliver præsenteret for cases fra virksomheder, der belyser forretningspotentialet og konkurrencefordelene.

InnoBYG arrangerer dette seminar i samarbejde med IDA Byg Sjælland, InfinIT, DI Byg samt Forbundet Arkitekter og Designere.

For yderligere info og tilmelding her