Konference

Cirkulært kvalitetsbyggeri - Er cirkulære byggeprodukter på højde med lineære?

  • -

  • Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, Konferencesalen indgang 1

Kom med, når Teknologisk Institut og InnoBYG, i samarbejde med InnoMT og Innovationsnetværk Femern Bælt, ser nærmere på behovet for at sikre en høj grad af kvalitet og dokumentation samt sporbarhed, når der i mange brancher arbejdes med at genbruge og genanvende ressourcer i stedet for at anvende jomfruelige råvarer. Vi har inviteret en række spændende oplægsholdere til at hjælpe os med at dykke ned i emnet og du er også inviteret!

Deltag i debatten og kom med dine input til, hvordan vi griber omstillingen an, når vi inviterer inden for til en dag med firkantede fakta og cirkulære indslag. Vi ser nærmere på de gode muligheder den cirkulære omstilling indeholder - men også de fælder, vi skal undgå, hvis omstillingen til cirkulær økonomi skal blive en succes i Danmark. 

Om konferencen
Det er afgørende, at omstillingen til den cirkulære økonomi bliver med fokus på at opretholde kvalitet og renhed – så vi ikke laver økonomisk kostbare fejltrin på vejen mod den cirkulære omstilling. Formår vi ikke det, risikerer vi at tabe den cirkulære økonomi på gulvet. 

Det er vigtigt, at genbrug og genanvendelse af de råstoffer, der i dag ligger gemt i affaldsstrømmene, ikke fører til, at vi uforvarende kommer til at føre uhensigtsmæssige - eller ligefrem farlige stoffer tilbage i værdikæden og i nye produkter -  i den cirkulære økonomi. Vi skal sikre kvalitet i omstillingen til cirkulær ressourceøkonomi og undgå suboptimering ved at indføre cirkulær ressourceøkonomi for enhver pris og uden tanke for livscyklusomkostningerne. 

På denne konference tager Teknologisk Institut og InnoBYG emnet op og ser især på behovet for at sikre en høj grad af kvalitet og dokumentation samt sporbarhed, når der i mange brancher arbejdes med at genbruge og genanvende ressourcer i stedet for at anvende jomfruelige råvarer. 

Key note
Mød Connie Hedegaard, forhenværende EU-kommissær og minister i Danmark, senest som Minister for FN's klimakonference i København i 2009. I sit åbningsoplæg vil Connie Hedegaard komme med et bud på, hvordan omstillingen til den cirkulære dagsorden kan blive en succes i Danmark. 

Målgruppe
Konferencen henvender sig til byggeriets professionelle parter - producenter, arkitekter, rådgivere, myndigheder, bygherrer - alle med interesse i cirkulært kvalitetsbyggeri. 

Praktisk information
Konferencen afholdes den 13. november 2017 i tidsrum 9:30 til 16:00 på Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.

Det er gratis at deltage, men der er no-show gebyr på kr. 500,-  såfremt du er tilmeldt og bliver forhindret og ikke afmelder dig inden torsdag den 9. november 2017 kl. 12. 

Se programmet her


Oplæg fra dagen

RGS Nordic brænder for at skabe en cirkulære økonomi 
v/ Henrik Grand Petersen, President & CEO, RGS Nordic

Dokumentation skal på dagsorden—lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukterne
v/ Peder Fynholm, sektionsleder, Teknologisk Institut og projektleder i InnoBYG

Hvordan sikrer vi en høj grad af ressourceudnyttelse uden at føre farlige stoffer tilbage i værdikæden?
v/Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent, Teknologisk Institut

Er der udfordringer med dokumentation af dampspærrer af genbrugsplast?
v/ Søren Meyer, udviklingschef, Grundejernes Investeringsfond

Når selektiv nedrivning og ressourcekortlægning bidrager til høj kvalitet i ressourceudnyttelsen 
v/ Aruwa Bendsen, Tekniker, Cirkulær Økonomi og Affald, Miljøstyrelsen

Temaspor

Temaspor 1: Dokumentation, sporbarhed og kvalitet i genanvendelse 

National Cirkulær Økonomi HUB
v/ Isabella Holmgaard, Lifestyle & DesignCluster

Mærk Forretningen
v/ Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen, Dansk Erhverv

Temaspor 2: Cirkulære løsninger til gavn for miljøet - LCA som værktøj til dokumentation

Forståelse af LCA ved udvikling af nye biobaserede produkter
v/ Anne Christine s. Hastrup, Sektionsleder, Teknologisk Institut. 

Miljømæssig bæredygtighed af poroelastiske vejbelægninger (PERS)
v/ Henrik Fred Larsen, Seniorkonsulent, PERSUADE

Miljøvaredeklarationer - EPD
v/ Henrik Fred Larsen, Seniorkonsulent, EPD Danmark, Teknologisk Institut.

Temaspor 3: Recirkulering af EPS - plastemballager fra byggeri

EPS - Cirkulær Økonomi
v/ Michael Lei, Teknologisk Institut.

Temaspor 4: Ressourceeffektive anlægskonstruktioner 

Nyt om ressourceeffektive anlægskonstruktioner
v/ Dorthe Mathiesen, Teknologisk Institut

Storstrømsbroen - fokus på nedrivning
v/ Trine Holst Veicherts og Erik K. Lauritzen, Vejdirektoratet.