Invitation

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling inden for byggesektoren

  • -

  • IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V

På dette gå hjem-møde får du indsigt i nogle af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015, er i høj grad blevet mål som virksomheder og offentlige institutioner har taget til sig og ønsker at arbejde med.

Men der er et behov for at gøre arbejdet med verdensmålene konkret, målbart og handlingsorienteret. Samtidig er det afgørende med et livscyklusorienteret helhedsfokus, så arbejdet med verdensmålene leder til reelle forbedringer i et overordnet perspektiv.

COWI og DTU har med støtte fra COWIfonden startet et projekt for at udvikle et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj, som kan levere målbare resultater for, hvordan virksomheder og institutioner påvirker verdensmålene. Værktøjet skal målrettes den danske situation og anvendes i beslutningstageres strategiske arbejde med verdensmålene, i både offentlige og private organisationer.

Medarrangører: InnoBYG, DI Byg og Dansk Byggeri

Læs mere, se program og tilmeld dig her