Gå-hjem møde om LCA på bygninger

Gå-hjem møde om LCA på bygninger

  • -

  • SBi Danish Building Research Institute

  • Dr. Neergaards Vej 15 DK - 2970 Hørsholm

Novo Nordisk_Henning Larsen Architects 
Billedet er fra Henning Larsen Architects

SBi inviterer til gå-hjem møde om LCA på bygninger torsdag d. 29. marts kl. 14-16. Parallelt med tilpasningen og afprøvningen af DGNB Denmark og udvikling af støtteværktøjer for LCA er LCA-metoden i DGNB ordningen blevet afprøvet i et eksamensprojekt af Freja Nygaard Rasmussen.

Det netop færdiggjorte eksamensprojekt "Certification of sustainable buildings in a life cycle assessment perspective" fra DTU, har været et samarbejde mellem DTU Management, SBi og Henning Larsen Arkitekter. I projektet er der lavet LCA på Novo Nordisk hovedsæde, hvor LCA metoden i DGNB Denmark er afprøvet.

Læs mere om projektet i Novo Nordisk

I projektet beregnes forskellige scenarier, bl.a. brug af længere tidshorisonter, brug af fremtidens energiscenarie, evaluering af toksciteter. Disse emner har alle været diskuteret som vigtige aspekter i DK-GBC teknikgruppe for Materialer og LCA under tilpasningen af DGNB til danske forhold. Nu har man så set på disse emners betydning for resultaterne.

SBi inviterer derfor til Gåhjem møde, hvor projektet præsenteres og hvor der gives mulighed for efterfølgende diskussion.

Program:

• Introduktion til projektet og problemstillinger v/Harpa Birgisdottir, SBi

• Introduktion til bygningen v/Martha Lewis, HLA

• Præsentation af projektet v/Freja Nygaard Rasmussen

• Diskussion


Tilmelding til
Karin Scheibel (ksc@sbi.dk) senest torsdag d. 22. marts.

 

Baggrund for mødet

SBi's InnoBYG-projekt
InnoBYGs udviklingsprojekt "Anvendelse af LCA-data på danske byggevarer" har det som formål at fremme anvendelsen af LCA data for danske byggevarer og brug af LCA metoden i bygningers designproces. Se nærmere om projektet her (/anvendelse-af-lca-data/anvendelse-af-lca-data.aspx). I projektet fokuseres på to områder:

  • LCA-data, kvaliteten af data til anvendelse for byggeri i Danmark
  • LCA-værktøjer, udvikling af LCA-simuleringsværktøj for danske bygningsdesignere

 

Green Building Council Denmark
Green Building Council Denmark (DK-GBC) arbejder på tilpasning af en tysk certificeringsordning DGNB til danske forhold.

Tilpasningen er nu i slutfasen, hvor man i løbet af foråret forventer at have de første bygninger certificeret efter DGNB Denmark (se http://www.dk-gbc.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2012/en-milepael-for-baeredygtig-certificering.aspx).

Livscyklustankegangen er en vigtigt fremgangsmåde i selve certificeringen, hvor der både udføres livscyklusvurdering (LCA) og vurdering af totaløkonomi (LCC).

I forbindelse med tilpasningen og pilotfase med 8 byggerier, er der både udviklet danske LCA og LCC støtteværktøjer til DGNB Denmark certificeringsmetoden.