Workshop

Hvordan bliver LCA’en lettere tilgængelig?

  • -

  • Aalborg Universitet, København

  • A.C Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV

Den 23. januar har du mulighed for at sætte dit aftryk på udviklingen af værktøjet LCAbyg på en workshop i samarbejde med InnoBYG og Elforsk.

Formålet med workshoppen er at sætte retning for udviklingen af en interface, der muliggør LCA-beregninger i de tidlige faser af et bygningsdesign. På workshoppen præsenteres de foreløbige planer for det modul, der skal gøre det hurtigere at starte og gennemføre en LCA-beregning af en bygning for de tidlige designfaser såvel som for de senere faser. Vi håber at workshop-deltagerne kan bidrage med input til de skitserede løsningers match med de arbejdsprocesser og formål som LCA-beregninger udføres med hos brugerne.

Skriv til fnr@sbi.aau.dk, hvis du er interesseret i at deltage.

Workshoppen afholdes på Aalborg Universitet i København og er arrangeret som et samarbejde imellem InnoBYG spireprojektet Smidiggørelse af LCA i de tidlige designfaser og Elforsk-projektet Lavenergibygninger og indlejret energi i bæredygtighedsperspektiv: ny viden & værktøjer for rådgivere og bygherrer.