Invitation

Hvordan kan materialefokus accelerere klimaindsatsen i byggeriet?

  • -

  • Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup, indgang 1, konferencesalen

Klimadagsorden har aldrig været mere aktuel. FN’s verdensmål ånder os i nakken og udledning af CO2, stigende befolkningstilvækst og mangel på jomfruelige ressourcer gør en accelererende klimaindsats tvingende nødvendig – også når det gælder byggematerialer. Samtidig kalder den ambitiøse politiske aftale om at reducere CO2 udledningen med 70 % frem mod 2030 på initiativer og handling fra bygge- og anlægsbranchen. 

Med ca. 40 % af samfundets ressourceforbrug, ca. 40 % af energiforbruget og det faktum, at alene produktionen af byggematerialer anslås at stå for mellem 10-15 % af den årlige udledning af drivhusgasser, går bygge- og anlægsbranchen ikke fri, når den store klimakabale skal lægges. Efter mange års fokus på energiforbruget, er det blevet tydeligt, at vi nu skal have fokus på den energi, og dermed den CO2, der er indlejret i de materialer vi bygger og renoverer med. Blikket skal derfor også rettes mod byggematerialernes klimaaftryk og byggeriets produktionsprocesser for at finde løsninger til at reducere CO2-udledningen. 

Men hvad skal der til for at flytte branchen i en mere klimaorienteret retning? Økonomiske incitamenter? Ændret lovgivning? Krav til grænseværdier og dokumentation? Skal det offentlige gå forrest – eller det private? Og hvordan får vi hele branchen til at trække i arbejdstøjet og bidrage med løsninger i forhold til klimaudfordringen? 

Om arrangementet
Den 2. oktober 2019, inviterer InnoBYG og Teknologisk Institut, i samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Dansk Byggeri, til et halvdags klima-gør-noget-nu debatarrangement for hele branchen. 

Som deltager er du en aktiv del af debatten, når vi inviterer en række oplægsholdere til at byde ind med bud på løsninger, gode show cases og svarene på, hvordan bygge- og anlægsbranchen aktivt kan være med til at forandre verdens klima.  

Vil du tage din del af ansvaret? Deltagelse er gratis. Arrangementet afholdes på Teknologisk Institut, den 2. oktober 2019 fra kl. 13-17.

Tilmeldingsfrist er den 30. september 2019. Husk at melde afbud hvis du bliver forhindret, vi forbeholder os ret til at fakturere et no-show-gebyr på kr. 500. OBS: No-show gebyret går ubeskåret til at købe frugttræer via Folkekirkens Nødhjælp

Tilmeld dig her

Download program som PDF 

 

Program

Kl. 12.30   Registrering og kaffe

Kl. 13.00   Velkommen
                v/ Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut

Kl. 13.05   Derfor er teknologi og innovation en parameter i klimaindsatsen
                v/ Søren Stjernqvist, Administrerende Direktør, Teknologisk Institut              

Kl. 13.20   Derfor skal vi stille ambitiøse krav til vores materialer
                v/Ib Enevoldsen, CEO Rambøll Danmark og Formand for Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Kl. 13.40   Deltagerne har ordet 

Kl. 14.00   Sådan stiller vi krav til materialerne i vores bygninger
                v/Klaus Kellermann, Bygherrerådgiver Arkitekt MAA, Roskilde Kommune

Kl. 14.20   Sådan stiller vi krav til materialer
                v/ Hanne Tine Ring Hansen, bæredygtighedsingeniør hos Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma as

Kl. 14.40   Netværkspause

Kl. 15.00   Sådan bidrager materialerne til klimamålene
                Producenternes egne bud på, hvordan vi får operationelle data om indlejret energi/CO2 i byggematerialerne – herunder hvordan de kan benyttes som innovationsdriver.

                - Med træ
                  v/ v/ Jesper Hoffmann, salgsdirektør, Scandibyg samt bestyrelsesmedlem i foreningen Træ i Byggeriet

                - Med beton
                  v/ Thomas Uhd, Head of Sustainability & External Relations, Cementir Nordic & Baltic

                - Med tegl
                  v/Andreas Christensen, formanden for Danske Tegl

                - Med stål
                  v/Jørn Nielsen, Sekretariatschef, Dansk Stålinstitut

kl. 16.00   Paneldebat - Sammen redder vi verden
                Panelet består af dagens oplægsholdere.

                Debatten faciliteres af Mette Glavind, Teknologisk Institut og Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri og styregruppeformand for InnoBYG     

Kl. 16.45   Opsamling og afrunding – sådan kommer vi videre
                v/Mette Glavind, Teknologisk Institut

Kl. 17.00   Tak for i dag

 

OBS. vi forbeholder os ret til at ændre i programmet.