Invitation

Møde #2 i samarbejde med IDA - 3D printning til byggeriet

  • -

  • IDA MØDECENTER KALVEBOD BRYGGE 31 - 33 1780 KØBENHAVN V

Hør om erfaringer med 3D printede materialer, konstruktioner og bygninger. Hvad er status og hvilke muligheder er der for arkitekter og ingeniører på området? Hvor langt ude i fremtiden kan 3D-printning forventes at blive en integreret del af den byggetekniske dagligdag?

Det arkitektoniske potentiale med 3D-printning er enormt, men hvor langt er teknologien på materi-alesiden og som printet byggeri. Kan 3D-printning revolutionere byggeprocessen og skabe materia-ler, konstruktioner og bygninger, der udfordrer den normale byggeskik?

Der gives en status på mulighederne med 3D printning på materialer. Kan strukturen i materialer laves så de har gunstige egenskaber indenfor eksempelvis statik og varmeledningsevne og er det muligt at producere disse til en økonomisk attraktiv pris?

Hør endvidere om hvor langt 3D printning af bygninger er kommet og hvilke muligheder samt be-grænsninger der er, herunder teknisk stade og det økonomiske aspekt.

Afslutningsvis ønskes en diskussion omkring mulighederne for 3D-print og ikke mindst hvordan virksomhederne kommer i gang med at udnytte eller integrere 3D-printning.

Program

16:00 – 16:30
Visioner med 3D printning for byggebranchen
Thomas Juul Andersen, Faglig leder, Teknologisk Institut

16:30 – 17:00
COBOD - Fra idé til 3D Printet bygning og nyt forretningsområde
Simon Klint Bergh, Business Development Manager, COBOD / 3D Printhuset

17:00 – 17:15
Pause

17:15 – 17:45
Entreprenørens vinkel for 3D printning
Anders Kudsk, Områdechef for Innovation og koncepter, NCC

17:45 – 18:00
Diskussion af muligheder og begrænsninger med 3D printning

Arrangør: IDA og InnoByg

Læs mere og tilmeld dig her